Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2021

20. TyöttömyysturvaPDF-versio

50. Valtionosuus työttömyysetuuksien ansioturvasta ja vuorottelukorvauksesta (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 6 000 000 euroa.

Selvitysosa:Hallitus on antanut eduskunnalle lisätalousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi väliaikaisista poikkeuksista työttömyysturvalakiin covid-19-epidemian vuoksi annetun lain 4 §:n muuttamisesta.

Esityksellä jatketaan työttömyysturvan suojaosan korottamisen voimassaoloa 30.6.2021 saakka covid-19-pandemian edelleen jatkuessa.


2021 I lisätalousarvio 6 000 000
2021 talousarvio 1 037 490 000
2020 VII lisätalousarvio -294 800 000
2020 IV lisätalousarvio 720 500 000
2020 II lisätalousarvio 434 300 000
2020 talousarvio 745 400 000
2019 tilinpäätös 714 892 471

52. Valtionosuus työttömyysetuuksien perusturvasta (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 55 000 000 euroa.

Selvitysosa:Hallitus on antanut eduskunnalle lisätalousarvioesitykseen liittyvät esitykset laiksi väliaikaisista poikkeuksista työttömyysturvalakiin covid-19-epidemian vuoksi annetun lain 4 §:n muuttamisesta sekä laiksi työttömyysturvalain 11 luvun väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta.

Esityksillä jatketaan työttömyysturvan suojaosan korottamisen voimassaoloa sekä yrittäjien oikeutta työmarkkinatukeen koskevien väliaikaisten säännösten voimassaoloa 30.6.2021 saakka covid-19-pandemian edelleen jatkuessa.


2021 I lisätalousarvio 55 000 000
2021 talousarvio 1 802 990 000
2020 VII lisätalousarvio -206 300 000
2020 IV lisätalousarvio 91 900 000
2020 II lisätalousarvio 664 000 000
2020 talousarvio 1 457 500 000
2019 tilinpäätös 1 417 585 672