Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2021

64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n alue- ja rakennepolitiikan ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään lisäystä 129 938 000 euroa.

Valtuus

Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2021 saa uusia myöntämispäätöksiä tehdä yhteensä 646 749 000 eurolla, josta 351 789 000 euroa kohdennetaan ohjelmakauteen 2021—2027 sen jälkeen, kun ohjelmakauden 2021—2027 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukset ja niiden perusteella annettava kansallinen lainsäädäntö on voimassa.

Selvitysosa:Määrärahan 129 938 000 euron ja myöntämisvaltuuden 294 960 000 euron lisäys aiheutuu Suomen rakennerahasto-ohjelmaan "Kestävää kasvua ja työtä 2014—2020" vuosille 2021—2023 kohdistuvasta REACT-EU -rahoituksesta.

Määrärahan lisäyksestä 74 250 000 euroa on EU:n rakennerahastojen rahoitusosuutta ja 55 688 000 euroa valtion rahoitusosuutta. Myöntämisvaltuuden lisäyksestä 168 549 000 euroa on EU:n rakennerahastojen rahoitusosuutta ja 126 411 000 euroa valtion rahoitusosuutta.

Myöntämisvaltuuden lisäyksestä arvioidaan valtiolle aiheutuvan menoja 115 500 000 euroa vuonna 2022 ja 49 522 000 euroa vuonna 2023.


2021 I lisätalousarvio 129 938 000
2021 talousarvio 378 638 000
2020 VII lisätalousarvio -30 000 000
2020 IV lisätalousarvio
2020 talousarvio 410 166 000
2019 tilinpäätös 297 283 022