Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2021

40. Maatalouden aloittamis- ja investointiavustukset (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös kokonaan kansallisesti rahoitettavien biokaasu-, lannankäsittely-, ravinnekierrätys- ja hiilensidontainvestointien maksamiseen ja enintään kolmea henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen ja muiden välttämättömien kulutusmenojen maksamiseen.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määräraha budjetoidaan kulutusmenojen osalta suoriteperusteisena.

Selvitysosa:Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2021 I lisätalousarvio
2021 talousarvio 65 250 000
2020 VII lisätalousarvio
2020 talousarvio 88 326 000
2019 tilinpäätös 84 976 000