Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2021

30. Kansainvälinen kehitysyhteistyöPDF-versio

89. Kehitysyhteistyön finanssisijoitukset (siirtomääräraha 3 v)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa ja momentin myöntö- ja sopimuksentekovaltuuksia sekä vuodelta 2020 siirtynyttä määrärahaa saa käyttää lainojen myöntämiseen vakuutta vaatimatta Maatalouden kansainväliselle kehittämisrahastolle (IFAD), Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankille (EBRD) ja Teollisen yhteistyön rahasto Oy:lle (Finnfund). Finnfundin laina voidaan myöntää ehdoin, että valtio voi vaihtaa lainan Finnfundin osakkeiksi. Laina voidaan alistaa etuoikeusasemaltaan muihin Finnfundin ottamiin vieraan pääoman ehtoisiin lainoihin.

Selvitysosa:Momentilta on tarkoitus vuoden 2021 aikana myöntää lainat IFAD:lle ja EBRD:lle. IFAD:lle suunnitellaan myönnettäväksi 60 000 000 euron laina vuoden 2021 määrärahasta ja EBRD:lle yhteensä 39 700 000 euron laina, josta 29 700 000 euroa vuoden 2020 määrärahasta ja 10 000 000 euroa vuoden 2021 määrärahasta. Vuoden 2021 myöntö- ja sopimusvaltuuksilla sitoudutaan Finnfundille vuonna 2022 myönnettävään 129 700 000 euron lainaan.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2021 I lisätalousarvio
2021 talousarvio 129 730 000
2020 talousarvio 129 730 000
2019 tilinpäätös 130 000 000