Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
         01. Korkotulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2021

Osasto 13

KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON TULOUTUKSETPDF-versio

Talousarvioesitys HE 146/2020 vp (5.10.2020)

Selvitysosa:Osaston tuloarviot

    TA
1000 €
LTA I
1000 €
LTA II
1000 €
LTA III
1000 €
LTA IV
1000 €
Yhteensä
1000 €
01. Korkotulot 47 241 0 0 0 0 47 241
04. Korot valtion lainoista liikelaitoksille 3 700 3 700
05. Korot muista lainoista 23 111 23 111
07. Korot talletuksista 100 100
09. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen ja valtion muille eläkelaitoksille maksamien ennakoiden korkotulot 20 330 20 330
03. Osinkotulot ja osakkeiden myyntitulot 2 417 425 0 0 0 0 2 417 425
01. Osinkotulot, pääomanpalautukset ja osakkeiden myyntitulot 2 417 425 2 417 425
04. Osuus valtion rahalaitosten voitosta 100 000 0 0 0 0 100 000
01. Osuus Suomen Pankin voitosta 100 000 100 000
05. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset 155 000 0 0 0 0 155 000
01. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset 155 000 155 000
  Yhteensä 2 719 666 0 0 0 0 2 719 666