Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2020 TALOUSARVIOESITYKSEN (HE 29/2019 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ
   Yleisperustelut
   Tuloarviot
   Määrärahat
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
       01. Ministeriö ja hallinto
            01. Oikeusministeriön toimintamenot
            03. Oikeusministeriön yhteydessä toimivien viranomaisten toimintamenot
            05. Oikeusrekisterikeskuksen toimintamenot
            21. Oikeusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha
            29. Oikeusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot
            50. Avustukset
       10. Tuomioistuimet ja oikeusapu
       20. Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta
       30. Syyttäjät
       40. Rangaistusten täytäntöönpano
     26. Sisäministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala

Talousarvioesitys 2020

01. Ministeriö ja hallintoPDF-versio

01. Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 23 857 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Muutos talousarvioesityksen 23 164 000 euroon nähden on 693 000 euroa.

Muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 413 000 euroa poliittisen esikunnan kasvusta johtuen, 200 000 euroa siirtona momentilta 25.01.03 naisiin kohdistuvan väkivallan raportoinnin valmisteluun, 260 000 euroa siirtona momentilta 25.10.03, mistä 180 000 euroa pääluottamusmiestoimintaan ja 80 000 euroa Valtiokonttorin perimän hyvitysasian käsittelyn viivästymisestä johtuen sekä 490 000 euroa siirtona momentilta 25.10.04, mistä 420 000 euroa oikeusavun ja edunvalvonnan koulutukseen ja 70 000 euroa ennakoivaan talousneuvonta -hankkeeseen. Muutoksessa on otettu huomioon vähennyksenä 670 000 euroa siirtona momentille 25.10.03 Tuomioistuinvirastoon oikeusministeriöstä siirtyviä resursseja vastaavasti.


2020 talousarvio23 857 000
2019 IV lisätalousarvio
2019 talousarvio20 783 000
2018 tilinpäätös20 230 000

03. Oikeusministeriön yhteydessä toimivien viranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 10 042 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Vähennys talousarvioesityksen 10 246 000 euroon nähden on 204 000 euroa, mistä 200 000 euroa on siirtoa momentille 25.01.01 naisiin kohdistuvan väkivallan raportoinnin valmisteluun ja 4 000 euroa siirtoa momentille 25.01.21 hallinnonalan virastojen hallinnollisten asioiden asiankäsittelyjärjestelmän uudistamiseen.


2020 talousarvio10 042 000
2019 talousarvio9 853 000
2018 tilinpäätös8 027 000

05. Oikeusrekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 8 173 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Muutos talousarvioesityksen 7 930 000 euroon nähden on 243 000 euroa, missä on otettu huomioon lisäyksenä 170 000 euroa sormenjälkitunnisteiden vaihtamisesta kolmansien maiden rikosrekisterien välillä aiheutuviin tietojärjestelmämuutoksiin ja 75 000 euroa tuontivalvonnan seuraamusmaksun toteutuksesta Rajsa-täytäntöönpanojärjestelmään sekä vähennyksenä 2 000 euroa siirtona momentille 25.01.21 hallinnonalan virastojen hallinnollisten asioiden asiankäsittelyjärjestelmän uudistamiseen.


2020 talousarvio8 173 000
2019 talousarvio8 471 000
2018 tilinpäätös9 576 000

21. Oikeusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 538 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös enintään kuutta henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkaamiseen määräaikaisiin tehtäviin tuottavuustoimien edistämiseksi.

Selvitysosa: Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen ja päätösosan toinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan kolmannen kappaleen.

Lisäys talousarvioesityksen 245 000 euroon nähden on 293 000 euroa, mistä 4 000 euroa on siirtoa momentilta 25.01.03, 2 000 euroa momentilta 25.01.05, 3 000 euroa momentilta 25.10.01, 3 000 euroa momentilta 25.10.02, 110 000 euroa momentilta 25.10.03, 41 000 euroa momentilta 25.10.04, 42 000 euroa momentilta 25.20.01, 19 000 euroa momentilta 25.30.01 ja 69 000 euroa momentilta 25.40.01 hallinnonalan virastojen hallinnollisten asioiden asiankäsittelyjärjestelmän uudistamiseen.


2020 talousarvio538 000
2019 talousarvio245 000
2018 tilinpäätös115 000

29. Oikeusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 49 810 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Lisäys 3 070 000 euroa talousarvioesityksen 46 740 000 euroon nähden aiheutuu hallinnonalan arvonlisäveromenojen kasvusta. Tilinpäätösennuste vuodelle 2019 on 4 755 000 euroa vuoden 2019 varsinaisen talousarvion arviota suurempi ja kasvun arvioidaan koskevan myös vuotta 2020 ottaen kuitenkin vähennyksenä huomioon vuoden 2019 eduskunta- ja europarlamenttivaalien toteutuneet arvonlisäveromenot.


2020 talousarvio49 810 000
2019 IV lisätalousarvio4 755 000
2019 talousarvio46 745 000
2018 tilinpäätös46 740 474

50. Avustukset (kiinteä määräraha)

Momentille myönnetään 12 605 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 200 000 euroa talousarvioesityksen 12 405 000 euroon nähden aiheutuu rauhanjärjestöjen toiminta-avustusten tasokorotuksesta.


2020 talousarvio12 605 000
2019 talousarvio9 052 000
2018 tilinpäätös8 332 287