Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
       01. Hallinto
       02. Valvonta
       30. Sairausvakuutus

Talousarvioesitys 2020

30. SairausvakuutusPDF-versio

60. Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista (arviomääräraha)

Kansaneläkelaitos saa käyttää Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain mukaiseen harkinnanvaraiseen yksilökohtaiseen kuntoutukseen enintään 54 300 000 euroa ja saman lain mukaisen yksilökohtaisen kuntoutuksen kehittämishankkeisiin, sairauksien ehkäisemiseen sekä kuntoutusta, sairauksien ehkäisyä ja sairausvakuutusta koskeviin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin enintään 6 700 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan kolmannen kappaleen.

Talousarvioesitykseen nähden harkinnanvaraiseen kuntoutukseen ja kehittämishankkeisiin osoitetun määrärahan määrät on korjattu vastaamaan momentin määrärahan mitoitusta.


2020 talousarvio 1 975 800 000
2019 IV lisätalousarvio -10 000 000
2019 talousarvio 2 425 900 000
2018 tilinpäätös 2 113 127 344