Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot

Talousarvioesitys 2020

01. (32.01, osa, 20, osa, 30, osa, 40, osa ja 60, osa) HallintoPDF-versio

01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 35 421 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys talousarvioesityksen 34 560 000 euroon nähden on 861 000 euroa, mistä 191 000 euroa aiheutuu poliittisen esikunnan kasvusta, 70 000 euroa yhden henkilötyövuoden siirrosta momentilta 32.50.03 ja 600 000 euroa Vaikuttavuusinvestointien osaamiskeskuksen perustamisesta.


2020 talousarvio 35 421 000
2019 talousarvio 33 700 000
2018 tilinpäätös 32 874 000

02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 174 918 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys talousarvioesityksen 173 653 000 euroon nähden on 1 265 000 euroa, mistä 65 000 euroa on siirtoa momentilta 30.40.22 luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi tarvittavien vieraslajiriskien hallinnan tehtäviin ja 1 200 000 euroa on siirtoa momentilta 32.30.51 15 henkilötyövuoden palkkaamiseen koordinoimaan osaajapulaa helpottavia täydennys-, muunto- ja lisäkoulutuksia.


2020 talousarvio 174 918 000
2019 IV lisätalousarvio 2 885 000
2019 talousarvio 170 338 000
2018 tilinpäätös 171 937 000

03. (32.30.01) Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 196 621 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Lisäys 246 000 euroa talousarvioesityksen 196 375 000 euroon nähden aiheutuu Tie työelämään -verkkopalvelun siirrosta momentilta 32.30.51.


2020 talousarvio 196 621 000
2019 IV lisätalousarvio 11 240 000
2019 I lisätalousarvio 3 000 000
2019 talousarvio 171 613 000
2018 tilinpäätös 163 524 000

06. (32.40.01) Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 18 239 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Vähennys 280 000 euroa talousarvioesityksen 18 519 000 euroon nähden aiheutuu sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistukseen liittyneiden yrityskauppavalvonnan ja markkinoiden toimivuuden edistämisen lisätehtävien poistumisesta uudistuksen rauettua.


2020 talousarvio 18 239 000
2019 IV lisätalousarvio -280 000
2019 I lisätalousarvio
2019 talousarvio 15 548 000
2018 tilinpäätös 11 294 000

08. (32.40.05) Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 20 923 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 1 000 000 euroa talousarvioesityksen 19 923 000 euroon nähden aiheutuu kertaluonteisesta lisäyksestä viraston toiminnan turvaamiseksi.


2020 talousarvio 20 923 000
2019 IV lisätalousarvio -160 000
2019 talousarvio 19 564 000
2018 tilinpäätös 19 218 000