Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
       01. Hallinto ja tutkimus
       40. Luonnonvaratalous
       64. Metsähallitus

Talousarvioesitys 2020

64. MetsähallitusPDF-versio

Metsähallituksen liiketoiminnalle asetetaan seuraavat tavoitteet ja tehdään muita metsähallituslain (234/2016) edellyttämiä päätöksiä seuraavasti:

3. Liiketoiminnan lainanoton enimmäismäärä

Metsähallitus oikeutetaan ottamaan liiketoimintaansa varten konsernin ulkopuolista lainaa enintään 50 milj. euroa.

Selvitysosa:Päätösosan kohta 3. Liiketoiminnan lainanoton enimmäismäärä korvaa talousarvioesityksen luvun päätösosan kohdan 3. Liiketoiminnan lainanoton enimmäismäärä.

Lainanoton enimmäismäärän 30 milj. euron korottamisella talousarvioesityksen 20 milj. euron määrään nähden varaudutaan yleiseen markkinatilanteen heikkenemiseen, jolla on vaikutusta Metsähallituksen kassavarantoihin.

50. Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 8 382 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys talousarvioesityksen 7 831 000 euroon nähden on 551 000 euroa, mistä 535 000 euroa on siirtoa momentilta 30.01.23 Metsähallituksen maa- ja vesiomaisuuden sopimusten hallintajärjestelmä -hankkeen toteuttamiseen ja 16 000 euroa aiheutuu eläkemaksurakenteen muutoksesta.


2020 talousarvio 8 382 000
2019 IV lisätalousarvio 16 000
2019 talousarvio 7 491 000
2018 tilinpäätös 7 594 000