Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
       01. Hallinto ja tutkimus
       40. Luonnonvaratalous
       64. Metsähallitus

Talousarvioesitys 2020

40. Eräät luonnonvaratalouden korvaukset (arviomääräraha)PDF-versio

Määrärahaa saa käyttää:

10) vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta annetun lain (1709/2015) 17 §:n perusteella aiheutuvien sellaisten menojen maksamiseen, jotka maksetaan etukäteen valtion varoista.

Selvitysosa:Päätösosan kappaleen kohta 10) lisätään talousarvioesityksen momentin päätösosan toisen kappaleen kohdaksi 10).

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta annetun lain 17 §:n mukaisesti teettää laiminlyöjän kustannuksella toimenpiteitä vieraslajiesiintymän hävittämiseksi. Muutos mahdollistaa määrärahan käyttämisen näiden toimenpiteiden toteuttamiseen. Toimenpiteistä aiheutuvat kustannukset maksetaan etukäteen valtion varoista ja ne peritään takaisin asianomaiselta.


2020 talousarvio 1 745 000
2019 talousarvio 1 745 000
2018 tilinpäätös 851 377