Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
       01. Hallinto ja tutkimus
       40. Luonnonvaratalous
       64. Metsähallitus

Talousarvioesitys 2020

40. LuonnonvaratalousPDF-versio

21. Vesivarojen käytön ja hoidon menot (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 17 608 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös vesiensuojelun tehostamisohjelmaan liittyvien avustusten maksamiseen.

Selvitysosa:Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen ja päätösosan toinen kappale lisätään talousarvioesityksen momentin päätösosan toisen kappaleen viimeiseksi virkkeeksi.

Lisäys 517 000 euroa talousarvioesityksen 17 091 000 euroon nähden on siirtoa momentilta 30.01.23 Vesitaloustieto osana luonnonvaratiedon tietopalveluja -hankkeen toteuttamiseen.


2020 talousarvio 17 608 000
2019 IV lisätalousarvio 200 000
2019 talousarvio 13 971 000
2018 tilinpäätös 13 565 000

22. Luonnonvara- ja biotalouden edistäminen (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 29 045 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Vähennys talousarvioesityksen 29 250 000 euroon nähden on 205 000 euroa, mistä 65 000 euroa on siirtoa momentille 32.01.02 ja 140 000 euroa on siirtoa momentille 30.01.05 luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi tarvittavien vieraslajiriskien hallinnan tehtävien hoitoon ELY-keskuksissa sekä Luonnonvarakeskuksessa.


2020 talousarvio 29 045 000
2019 I lisätalousarvio
2019 talousarvio 6 450 000
2018 tilinpäätös 14 880 000

40. Eräät luonnonvaratalouden korvaukset (arviomääräraha)

Määrärahaa saa käyttää:

10) vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta annetun lain (1709/2015) 17 §:n perusteella aiheutuvien sellaisten menojen maksamiseen, jotka maksetaan etukäteen valtion varoista.

Selvitysosa:Päätösosan kappaleen kohta 10) lisätään talousarvioesityksen momentin päätösosan toisen kappaleen kohdaksi 10).

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta annetun lain 17 §:n mukaisesti teettää laiminlyöjän kustannuksella toimenpiteitä vieraslajiesiintymän hävittämiseksi. Muutos mahdollistaa määrärahan käyttämisen näiden toimenpiteiden toteuttamiseen. Toimenpiteistä aiheutuvat kustannukset maksetaan etukäteen valtion varoista ja ne peritään takaisin asianomaiselta.


2020 talousarvio 1 745 000
2019 talousarvio 1 745 000
2018 tilinpäätös 851 377