Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
       40. Luonnonvaratalous
       64. Metsähallitus

Talousarvioesitys 2020

01. Hallinto ja tutkimusPDF-versio

01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 23 376 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 91 000 euroa talousarvioesityksen 23 285 000 euroon nähden aiheutuu poliittisen esikunnan kasvusta.


2020 talousarvio 23 376 000
2019 IV lisätalousarvio 1 000 000
2019 talousarvio 21 984 000
2018 tilinpäätös 24 218 000

05. Luonnonvarakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 76 069 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys talousarvioesityksen 74 039 000 euroon nähden on 2 030 000 euroa, mistä 686 000 euroa on siirtoa momentilta 30.01.23 Luonnonvarakeskuksen tietojärjestelmähankkeisiin, 140 000 euroa on siirtoa momentilta 30.40.22 vieraslajiriskien hallinnan tehtäviin ja 1 204 000 euroa aiheutuu Maatalouslaskenta 2020 hankkeesta, ruokahävikkiseurannasta sekä päästökattodirektiivin kansallisesta toimeenpanosta.


2020 talousarvio 76 069 000
2019 IV lisätalousarvio 71 000
2019 II lisätalousarvio 900 000
2019 talousarvio 73 155 000
2018 tilinpäätös 70 570 000

(23.) Hallinnolliset järjestelyt (siirtomääräraha 2 v)

Selvitysosa:Momentti korvaa talousarvioesityksen momentin.

Talousarvioesitykseen nähden momentti ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.

Vähennyksestä 686 000 euroa on siirtoa momentille 30.01.05, 1 502 000 euroa siirtoa momentille 30.20.01, 517 000 euroa siirtoa momentille 30.40.21 ja 535 000 euroa on siirtoa momentille 30.64.50.


2019 talousarvio 585 000
2018 tilinpäätös 5 120 000