Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
       01. Korkotulot
     15. Lainat

Talousarvioesitys 2020

Osasto 13

KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON TULOUTUKSETPDF-versio

Selvitysosa:

Osaston tuloarviot vuosina 2018—2020

    v. 2018
tilinpäätös
1000 €
v. 2019
varsinainen
talousarvio
1000 €
v. 2020
esitys
1000 €
 
Muutos 2019—2020
    1000 € %
 
01. Korkotulot 93 471 43 843 44 204 361 1
04. Korot valtion lainoista liikelaitoksille 6 397 5 400 4 500 -900 -17
05. Korot muista lainoista 70 893 17 657 18 069 412 2
07. Korot talletuksista 229 1 400 1 800 400 29
09. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen ja valtion muille eläkelaitoksille maksamien ennakoiden korkotulot 15 953 19 386 19 835 449 2
03. Osinkotulot ja osakkeiden myyntitulot 2 548 684 1 933 000 1 483 000 -450 000 -23
01. Osinkotulot, pääomanpalautukset ja osakkeiden myyntitulot 2 548 684 1 933 000 1 483 000 -450 000 -23
04. Osuus valtion rahalaitosten voitosta 104 000 100 000 100 000 0
01. Osuus Suomen Pankin voitosta 104 000 100 000 100 000 0
05. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset 227 704 136 524 173 900 37 376 27
01. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset 227 704 136 524 173 900 37 376 27
Yhteensä 2 973 860 2 213 367 1 801 104 -412 263 -19