Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
            20. Perusväylänpito

Talousarvioesitys 2020

79. Elinkaarirahoitushankkeet (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 112 800 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää väyläverkon kehittämisinvestointien toteuttamisesta elinkaarihankkeina aiheutuviin menoihin.

Valtuus

Väylävirasto oikeutetaan tekemään aikaisempina vuosina myönnettyjen valtuuksien mukaisia sopimuksia siltä osin kuin valtuuksia ei ole käytetty.

Selvitysosa:Momentille budjetoidaan kaikkien elinkaarihankkeiden valtion rahoitusosuuden edellyttämät määrärahat. Vuonna 2020 momentilta rahoitetaan neljää elinkaarihanketta.

Hanke-erittely

  Hyväksytty Valmis liikenteelle Sopimusvaltuus
milj. €
Arvioitu käyttö
milj. €
Määräraha v. 2020
milj. €
Rahoitustarve myöhemmin
milj. €
             
Keskeneräiset elinkaarihankkeet            
E18 Muurla—Lohja LTA I 2004 2008 700,0 445,3 28,8 225,9
E18 Koskenkylä—Kotka TA 2010 2014 650,0 304,8 50,0 295,2
E18 Hamina—Vaalimaa TA 2014 2018 660,0 90,0 30,0 510,0
Hailuodon kiinteä yhteys TA 2018 2021 116,9 6,0 4,0 106,9
Yhteensä     2 126,9 846,1 112,8 1 138,0

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

2020 2021 2022 2023— Yhteensä vuodesta 2020 lähtien
           
Ennen vuotta 2020 tehdyt sitoumukset 112 800 115 800 115 000 907 203 1 250 803

Aikaisempien vuosien valtuuksia arvioidaan uusittavan noin 400 milj. euroa. Valtuuksien uusiminen aiheutuu hankkeiden etenemisen mukaan tehtävistä sopimuksista.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Siirto momentille 31.10.77 -5 200
Yhteensä -5 200

2020 talousarvio 112 800 000
2019 talousarvio 118 000 000
2018 tilinpäätös 125 000 000