Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 VALTIOVARAINMINISTERIÖN EHDOTUS VUODEN 2020 TALOUSARVIOKSI
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Eduskunta
       01. Kansanedustajat
       10. Eduskunnan kanslia
       20. Eduskunnan oikeusasiamies
       30. Ulkopoliittinen instituutti
       40. Valtiontalouden tarkastusvirasto
            01. Valtiontalouden tarkastusviraston toimintamenot
            29. Arvonlisäveromenot
       90. Eduskunnan muut menot
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2020

40. Valtiontalouden tarkastusvirastoPDF-versio

01. Valtiontalouden tarkastusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 15 804 000 euroa.

Selvitysosa: Tarkastusviraston talousarvioehdotus perustuu siihen, että viraston tehtäviksi perustuslaissa ja muussa tarkastamista koskevassa lainsäädännössä säädetyt ulkoiset tarkastustehtävät ja muiksi lakisääteisiksi tehtäviksi säädetyt finanssipolitiikan valvonta sekä puolue- ja vaalirahoitukseen liittyvät valvontatehtävät ja rahoitusvakausviranomaisen toimintaa (laki rahoitusvakausviranomaisesta 1195/2014) hoidetaan kansliatoimikunnan vahvistamien talouden ja henkilöstösuunnittelun linjausten ja talousarviokehyksen mukaisten määrärahojen tason puitteissa.

Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen

 2018
toteutuma
2019
tavoite
2020
tavoite
    
Henkilötyövuodet144,4144,0144,0
Sairauspoissaolot, pv/htv8,16,66,6
    
Työtyytyväisyysindeksi   
ParTy 2017 -indeksit:   
Henkilöstön hyvinvointi3,43,73,7
Työn perusedellytykset3,33,43,4
Työyhteisön toimivuus3,33,53,5
Työyhteisön kehittämisedellytykset3,33,53,5
Naisten osuus henkilöstöstä, %51,051,051,0

HTV-tavoite vuosina 2018—2020 yksiköittäin

 
2018
toteutuma
2019
tavoite
2020
tavoite
    
Tilintarkastus ja laillisuustarkastus575858
Tuloksellisuustarkastus ja finanssipolitiikan tarkastus545656
Suunnittelu- ja muut tukipalvelut333030
Yhteensä144144144

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Lomarahojen alentaminen (Kiky)135
Palkkausten tarkistukset136
Tasomuutos-136
Yhteensä135

2020 talousarvio15 804 000
2019 talousarvio15 669 000
2018 tilinpäätös14 937 000

29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 650 000 euroa.

Selvitysosa:

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2020 talousarvio650 000
2019 talousarvio650 000
2018 tilinpäätös510 517