Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 VALTIOVARAINMINISTERIÖN EHDOTUS VUODEN 2020 TALOUSARVIOKSI
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Eduskunta
       01. Kansanedustajat
       10. Eduskunnan kanslia
       20. Eduskunnan oikeusasiamies
            01. Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian toimintamenot
       30. Ulkopoliittinen instituutti
       40. Valtiontalouden tarkastusvirasto
       90. Eduskunnan muut menot
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2020

20. Eduskunnan oikeusasiamiesPDF-versio

01. Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian toimintamenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 7 145 000 euroa.

Selvitysosa: Määrärahasta 6 297 000 euroa käytetään oikeusasiamiehen kanslian perus- ja erityistehtävien hoitamiseen. Kanslian yhteydessä toimivan Ihmisoikeuskeskuksen menot ovat 848 000 euroa lakisääteisten tehtävien hoitamiseen.

Oikeusasiamiehen erityistehtävänä on mm. toimia YK:n kidutuksen vastaisen yleissopimuksen valinnaisessa pöytäkirjassa tarkoitettuna kansallisena valvontaelimenä. Lisäksi YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevassa yleissopimuksessa tarkoitetun kansallisen rakenteen tehtävät eli vammaisten henkilöiden oikeuksien edistäminen, suojelu ja seuranta säädettiin oikeusasiamiehen, Ihmisoikeuskeskuksen ja sen valtuuskunnan tehtäväksi. Tehtävät ovat lisänneet oikeusasiamiehen kanslian työmäärää ja edellyttäneet henkilöstövoimavarojen uudelleen kohdentamista.

Oikeusasiamiehen kanslialle Ihmisoikeuskeskus mukaan lukien on myönnetty vuodelle 2019 yhteensä 600 000 euron lisämääräraha ikäihmisten oikeuksien toteutumisen valvontaan ja edistämiseen. Määräraha jakautuu oikeusasiamiehen laillisuusvalvontatyöhön ja Ihmisoikeuskeskuksen edistämistehtäviin. Määräraha ehdotetaan vuoden 2020 talousarviossa kokonaisuudessaan vakinaistettavaksi.

Ihmisoikeuskeskus on toiminnallisesti itsenäinen perus- ja ihmisoikeuksia edistävä valtiollinen toimielin. Ihmisoikeuskeskuksen ihmisoikeusvaltuuskunta on eduskunnan oikeusasiamiehen nimittämä kansallinen yhteistyöelin. Sen toimikausi on 1.4.2016—31.3.2020. Ihmisoikeusvaltuuskunnassa on 38 jäsentä (lain mukaan 20—40 jäsentä).

Kanteluasiat

 2018
toteutuma
2019
arvio
2020
arvio
    
saapuneet5 5946 250 6 250
ratkaistut5 4106 2506 250

Saapuneiden kantelujen määrät vaihtelevat jonkin verran vuosittain. Vuonna 2018 kanteluista ja omista aloitteista 15 % johti johonkin oikeusasiamiehen toimenpiteeseen. Vuonna 2018 kantelujen keskimääräinen käsittelyaika oli 98 päivää.

Omat aloitteet ja tarkastukset

 2018
toteutuma
2019
arvio
2020
arvio
    
aloitteet798080
tarkastukset128150150

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Ikäihmisten oikeuksien toteutumisen valvonta ja edistäminen350
Lomarahojen alentaminen (Kiky)50
Tasomuutos290
Yhteensä690

2020 talousarvio7 145 000
2019 I lisätalousarvio350 000
2019 talousarvio6 455 000
2018 tilinpäätös6 083 070