Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Regeringens proposition till Riksdagen om en tilläggsbudget för 2004
   Allmän motivering
        Ekonomiska utsikter
        Inkomstposterna
        Anslag
        Balans och statsskulden
        Ramarna för valperioden och odelad reservering
        Väg- och bannätet
        Fredsbevarande verksamhet
        Utvecklingssamarbete
        Strukturfonder
        Stödjande av företagens investerings- och utvecklingsprojekt
        Gårdsbrukets utvecklingsfond
        Statens bostadsfond
        Åland
        Nya lönesystem
        Mervärdesskatteutgifter
        Räntor på statsskulden
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag

Talousarvioesitys 2020

Räntor på statsskulden

Ränteutgifterna för skulden i euro är till nettobeloppet 210 miljoner euro mindre än beräknat till följd av en lägre räntenivå samt en ökning av skuldandelen med rörlig ränta.