Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 VALTIOVARAINMINISTERIÖN EHDOTUS VUODEN 2020 TALOUSARVIOKSI
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Eduskunta
       01. Kansanedustajat
       10. Eduskunnan kanslia
       20. Eduskunnan oikeusasiamies
       30. Ulkopoliittinen instituutti
       40. Valtiontalouden tarkastusvirasto
       90. Eduskunnan muut menot
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2020

Pääluokka 21

EDUSKUNTAPDF-versio

Selvitysosa:

Hallinnonalan määrärahat vuosina 2018—2020

  v. 2018
tilinpäätös
1000 €
v. 2019
varsinainen
talousarvio
1000 €
v. 2020
esitys
1000 €
 
Muutos 2019—2020
  1000 €%
 
01.Kansanedustajat21 25821 81022 2504402
01.Kansanedustajien toimintamenot (arviomääräraha)21 25821 81022 2504402
10.Eduskunnan kanslia71 41771 99172 7177261
01.Eduskunnan kanslian toimintamenot (arviomääräraha)51 32356 35856 6332750
02.Peruskorjaukseen liittyvät toimintamenot (arviomääräraha)2 2131 503484-1 019-68
29.Arvonlisäveromenot (arviomääräraha)6 3186 5006 5000
51.Avustajatuki eduskuntaryhmille (arviomääräraha)3 5643 6305 1001 47040
70.Tietohallinnon laitehankinnat ja kehittämishankkeet (siirtomääräraha 3 v)4 0004 0004 0000
(74.)Eduskunnan rakennusten peruskorjaukset (siirtomääräraha 3 v)4 0000
20.Eduskunnan oikeusasiamies6 0836 4557 14569011
01.Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian toimintamenot (arviomääräraha)6 0836 4557 14569011
30.Ulkopoliittinen instituutti3 5883 7593 814551
01.Ulkopoliittisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)3 3983 5393 594552
29.Arvonlisäveromenot (arviomääräraha)1902202200
40.Valtiontalouden tarkastusvirasto15 44816 31916 4541351
01.Valtiontalouden tarkastusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)14 93715 66915 8041351
29.Arvonlisäveromenot (arviomääräraha)5116506500
90.Eduskunnan muut menot4 0824 2554 3771223
50.Eduskuntaryhmien ryhmäkanslioiden tukeminen (kiinteä määräraha)4 0824 2554 3771223
Yhteensä121 875124 589126 7572 1682