Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2020

55. Avustukset korjaustoimintaan (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 20 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksista annetun lain (1087/2016) mukaisiin avustuksiin.

Selvitysosa:Avustuksia myönnetään iäkkäiden ja vammaisten henkilöiden asuntojen korjaamiseen, hissien jälkiasentamiseen ja liikkumisesteiden poistamiseen asuinrakennuksissa sekä korjausavustuslain mukaisiin avustuksiin kuntotutkimusten ja korjaussuunnitelmien laatimiseen.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen korjausavustuslain muuttamisesta, jotta avustusten myöntäminen kuntotutkimusten ja korjaussuunnitelmien laatimiseen olisi mahdollista.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Ikääntyneiden asumisen toimintaohjelma (siirto momentille 35.01.01) (HO 2019) -450
Kuntotutkimusten ja korjaussuunnitelmien laatiminen (HO 2019) 1 300
METSO-ohjelma (siirto momentilta 35.10.63) 5 000
Siirto momentille 35.20.64 -850
Yhteensä 5 000

2020 talousarvio 20 500 000
2019 talousarvio 15 500 000
2018 tilinpäätös 4 170 000