Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2020
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoministeriön hallinnonala
         01. Ulkoasiainhallinto
         10. Kriisinhallinta
         30. Kansainvälinen kehitysyhteistyö
         90. Ulkoministeriön hallinnonalan muut menot
              50. Eräät valtionavut
              51. Hädänalaisten avustaminen
              66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet
              (67.) Kansainvälisen ilmastosopimuksen alaisen yhteistyön menot
              68. Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen yhteistyö
              95. Kurssivaihtelut
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2020

66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 87 632 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää ulkoministeriön toimialaan liittyvien järjestöjen jäsenmaksujen ja vapaaehtoisten rahoitusavustusten maksamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

  
Maksuosuus Pohjoismaiden ministerineuvoston talousarvioon26 449 000
Maksuosuus YK:n talousarvioon10 615 000
Maksuosuus YK:n rauhanturvajoukoille26 612 000
Maksuosuudet muille YK:n alaisille järjestöille ja rahastoille2 962 000
Kemiallisen aseen kieltojärjestön jäsenmaksu (OPCW)300 000
Euroopan Neuvoston jäsenmaksut3 565 000
OECD:n jäsenmaksu3 161 000
WTO:n jäsenmaksu835 000
Maksuosuudet Etyjin talousarvioihin5 285 000
Maksuosuudet EU:lle1 379 000
Ydinkoekieltosopimus; Suomen maksuosuus valmistelukomitean kustannuksista549 000
Maksuosuus kansainväliselle rikostuomioistuimelle (ICC)1 140 000
Muut jäsenmaksut ja rahoitusosuudet4 780 000
Yhteensä87 632 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Muutokset jäsenmaksuissa ja rahoitusosuuksissa10 289
Valuuttakurssitappiot2 363
Säästöpäätös-500
Siirtyvien erien taso (HO 2019)-580
Yhteensä11 572

2020 talousarvio87 632 000
2019 talousarvio76 060 000
2018 tilinpäätös83 931 000