Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2020
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Kansanedustajat
         10. Eduskunnan kanslia
         20. Eduskunnan oikeusasiamies
         30. Ulkopoliittinen instituutti
         40. Valtiontalouden tarkastusvirasto
         90. Eduskunnan muut menot
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2020

Pääluokka 21

EDUSKUNTAPDF-versio

Selvitysosa:

Hallinnonalan määrärahat vuosina 2018—2020

  v. 2018
tilinpäätös
1000 €
v. 2019
varsinainen
talousarvio
1000 €
v. 2020
esitys
1000 €
 
Muutos 2019—2020
  1000 €%
 
01.Kansanedustajat21 25821 81022 2504402
01.Kansanedustajien toimintamenot (arviomääräraha)21 25821 81022 2504402
10.Eduskunnan kanslia71 41771 99172 9859941
01.Eduskunnan kanslian toimintamenot (arviomääräraha)51 32356 35856 9015431
02.Peruskorjaukseen liittyvät toimintamenot (arviomääräraha)2 2131 503484-1 019-68
29.Arvonlisäveromenot (arviomääräraha)6 3186 5006 5000
51.Avustajatuki eduskuntaryhmille (arviomääräraha)3 5643 6305 1001 47040
70.Tietohallinnon laitehankinnat ja kehittämishankkeet (siirtomääräraha 3 v)4 0004 0004 0000
(74.)Eduskunnan rakennusten peruskorjaukset (siirtomääräraha 3 v)4 0000
20.Eduskunnan oikeusasiamies6 0836 4557 22677112
01.Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian toimintamenot (arviomääräraha)6 0836 4557 22677112
30.Ulkopoliittinen instituutti3 5883 7593 814551
01.Ulkopoliittisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)3 3983 5393 594552
29.Arvonlisäveromenot (arviomääräraha)1902202200
40.Valtiontalouden tarkastusvirasto15 44816 31916 4541351
01.Valtiontalouden tarkastusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)14 93715 66915 8041351
29.Arvonlisäveromenot (arviomääräraha)5116506500
90.Eduskunnan muut menot4 0824 2554 3771223
50.Eduskuntaryhmien ryhmäkanslioiden tukeminen (kiinteä määräraha)4 0824 2554 3771223
Yhteensä121 875124 589127 1062 5172