Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
        Tuloarviot
   Tuloarviot

Talousarvioesitys 2020

VII lisätalousarvioesitys 2020PDF-versio

  euroa
TULOARVIOT
11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT -68 000 000
01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot -108 000 000
01. Ansio- ja pääomatuloverot, vähennystä -155 000 000
04. Perintö- ja lahjavero, lisäystä 47 000 000
10. Muut verot 40 000 000
07. Ajoneuvovero, lisäystä 40 000 000
12. SEKALAISET TULOT -273 416 000
24. Ulkoministeriön hallinnonala -24 301 000
99. Ulkoministeriön hallinnonalan tulot, vähennystä -24 301 000
25. Oikeusministeriön hallinnonala 3 001 000
10. Tuomioistuintulot, vähennystä -3 000 000
20. Ulosottomaksut, lisäystä 6 000 000
21. Korot ulosoton säilytettävänä olevista varoista 1 000
27. Puolustusministeriön hallinnonala 629 000
99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä 629 000
29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala -142 555 000
88. Opetus- ja kulttuuriministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotoista, vähennystä -175 700 000
99. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä 33 145 000
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala -13 300 000
20. Maa- ja metsätalousministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotosta, vähennystä -13 220 000
99. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot, vähennystä -80 000
32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala 56 000 000
99. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä 56 000 000
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala -132 940 000
90. Sosiaali- ja terveysministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotosta, vähennystä -142 540 000
99. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä 9 600 000
35. Ympäristöministeriön hallinnonala 50 000
99. Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä 50 000
39. Muut sekalaiset tulot -20 000 000
01. Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista, vähennystä -20 000 000
15. LAINAT 1 822 784 000
03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta 1 822 784 000
01. Nettolainanotto ja velanhallinta, lisäystä 1 822 784 000
Tuloarvioiden kokonaismäärä 1 481 368 000
  euroa
MÄÄRÄRAHAT
22. TASAVALLAN PRESIDENTTI 19 000
02. Tasavallan presidentin kanslia 19 000
01. Tasavallan presidentin kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 19 000
23. VALTIONEUVOSTON KANSLIA 4 578 000
01. Hallinto 4 566 000
01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 4 566 000
30. Oikeuskanslerinvirasto 12 000
01. Oikeuskanslerinviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 12 000
24. ULKOMINISTERIÖN HALLINNONALA 102 298 000
01. Ulkoasiainhallinto 2 298 000
01. Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 2 298 000
30. Kansainvälinen kehitysyhteistyö 100 000 000
66. Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 50 000 000
88. Finnfundin (Teollisen yhteistyön rahasto Oy) pääoman korottaminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 50 000 000
90. Ulkoministeriön hallinnonalan muut menot 0
50. Eräät valtionavut (siirtomääräraha 2 v) 0
25. OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 13 510 000
01. Ministeriö ja hallinto 1 669 000
01. Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -119 000
03. Oikeusministeriön yhteydessä toimivien viranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 99 000
05. Oikeusrekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -278 000
20. Erityismenot (arviomääräraha), lisäystä 900 000
21. Oikeusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 840 000
50. Avustukset (kiinteä määräraha), lisäystä 227 000
10. Tuomioistuimet ja oikeusapu 7 947 000
01. Korkeimman oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 50 000
02. Korkeimman hallinto-oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 94 000
03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 5 861 000
04. Oikeusapu- ja edunvalvontapiirien ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 2 042 000
50. Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset (arviomääräraha), vähennystä -100 000
20. Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta 1 006 000
01. Ulosottolaitoksen ja konkurssivalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 984 000
95. Ulosoton säilytettävänä olevien varojen korkomenot (arviomääräraha) 22 000
30. Syyttäjät 895 000
01. Syyttäjälaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 895 000
40. Rangaistusten täytäntöönpano 1 993 000
01. Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 993 000
26. SISÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 116 793 000
01. Hallinto 93 000
01. Sisäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 88 000
04. Kriisinhallintakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 5 000
10. Poliisitoimi 15 681 000
01. Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 21 561 000
02. Suojelupoliisin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 120 000
20. Maasta poistamis- ja noutokuljetuksista aiheutuvat menot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -6 000 000
20. Rajavartiolaitos 125 515 000
01. Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 5 515 000
70. Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 5 v), lisäystä 120 000 000
30. Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta 2 382 000
01. Pelastustoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 2 229 000
02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 153 000
40. Maahanmuutto -26 878 000
01. Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 2 122 000
21. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -20 000 000
22. Vapaaehtoinen paluu (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -2 500 000
63. Vastaanottotoiminnan asiakkaille maksettavat tuet (arviomääräraha), vähennystä -6 500 000
27. PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 10 641 000
01. Puolustuspolitiikka ja hallinto 45 000
01. Puolustusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 45 000
10. Sotilaallinen maanpuolustus 10 596 000
01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 11 091 000
18. Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 5 v), lisäystä 705 000
50. Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukeminen (kiinteä määräraha), vähennystä -1 200 000
28. VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 956 801 000
01. Hallinto -123 000
01. Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -123 000
10. Verotus ja tulli 2 846 000
01. Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 152 000
02. Tullin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 429 000
03. Kansallisen tulorekisterin toimintamenot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 265 000
20. Palvelut valtioyhteisölle 140 000
01. Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 140 000
88. Senaatti-kiinteistöt 0
30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto 278 000
01. Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 161 000
02. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 11 000
03. Digi- ja väestötietoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 106 000
40. Valtion alue- ja paikallishallinto 190 000
01. Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 190 000
70. Valtionhallinnon kehittäminen -2 480 000
20. Tuottavuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v), vähennystä -2 500 000
23. Valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihanke (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 20 000
80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle 524 000
30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha), vähennystä -4 476 000
32. Erityinen avustus Ahvenanmaan maakunnalle (siirtomääräraha 3 v) 5 000 000
90. Kuntien tukeminen 950 000 000
30. Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen (arviomääräraha), lisäystä 750 000 000
34. Valtionavustus sairaanhoitopiireille koronaviruspandemiasta aiheutuviin kustannuksiin (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 200 000 000
92. EU ja kansainväliset järjestöt 0
69. Maksut Euroopan unionille (siirtomääräraha 3 v) 0
99. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot 5 426 000
95. Satunnaiset säädösperusteiset menot (arviomääräraha), vähennystä -14 674 000
98. Kassasijoitusten riskienhallinta (arviomääräraha), lisäystä 20 100 000
29. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 97 094 000
01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 192 000
01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -25 000
02. Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 77 000
03. Opetushallituksen yhteydessä toimivien viranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 140 000
50. Eräät avustukset (kiinteä määräraha) 0
10. Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus 4 048 000
01. Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 312 000
30. Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha), lisäystä 986 000
51. Valtionavustus järjestöille (kiinteä määräraha), lisäystä 1 750 000
20. Ammatillinen koulutus 18 000
01. Valtion ammatillisen koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 18 000
30. Valtionosuus ja -avustus ammatilliseen koulutukseen (arviomääräraha) 0
40. Korkeakouluopetus ja tutkimus 33 098 000
01. Suomen Akatemian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 38 000
02. Kansallisarkiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 42 000
03. Kotimaisten kielten keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 14 000
04. Varastokirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 4 000
51. Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat (arviomääräraha), lisäystä 34 164 000
53. Rahapelitoiminnan tuotot tieteen edistämiseen (arviomääräraha), vähennystä -34 164 000
89. Valtion rahoitus yliopistojen pääomasijoituksiin (kiinteä määräraha) 33 000 000
70. Opintotuki 27 802 000
01. Opintotuen muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 2 000
52. Opintolainojen valtiontakaus (arviomääräraha), lisäystä 22 600 000
55. Opintoraha ja asumislisä (arviomääräraha), lisäystä 5 200 000
80. Taide ja kulttuuri 31 936 000
01. Taiteen edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 7 019 000
03. Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 5 000
04. Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 54 000
05. Näkövammaisten kirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 10 000
06. Kansallisen audiovisuaalisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 142 000
31. Valtionosuus ja -avustus teattereiden, orkestereiden ja museoiden käyttökustannuksiin (arviomääräraha), lisäystä 57 666 000
50. Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 41 994 000
51. Apurahat taiteilijoille, kirjailijoille ja kääntäjille (arviomääräraha), lisäystä 61 000
52. Rahapelitoiminnan tuotot taiteen edistämiseen (arviomääräraha), vähennystä -75 160 000
75. Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannukset ja kunnossapito (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 145 000
90. Liikuntatoimi 0
50. Rahapelitoiminnan tuotot urheilun ja liikuntakasvatuksen edistämiseen (arviomääräraha), vähennystä -48 806 000
52. Valtionosuus liikunnan koulutuskeskuksille ja rahoitus liikuntatieteellisten hankkeiden arviointikustannuksiin (kiinteä määräraha), lisäystä 48 806 000
91. Nuorisotyö 0
50. Rahapelitoiminnan tuotot nuorisotyön edistämiseen (arviomääräraha), vähennystä -17 570 000
52. Eräät avustukset (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 17 570 000
30. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 6 337 000
01. Hallinto ja tutkimus 292 000
01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 78 000
05. Luonnonvarakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 214 000
10. Maaseudun kehittäminen 0
40. Maatalouden aloittamis- ja investointiavustukset (siirtomääräraha 3 v) 0
64. EU:n ja valtion rahoitusosuus alueelliseen ja paikalliseen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha) 0
20. Maa- ja elintarviketalous 596 000
01. Ruokaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 596 000
40. Luonnonvaratalous 2 896 000
21. Vesivarojen käytön ja hoidon menot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 20 000
22. Luonnonvara- ja biotalouden edistäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 250 000
45. Metsäluonnon hoidon edistäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 2 500 000
46. Valtionapu Suomen metsäkeskukselle (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 126 000
64. Metsähallitus 2 426 000
50. Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 2 426 000
70. Maanmittaus ja tietovarannot 127 000
01. Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 127 000
31. LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 129 865 000
01. Hallinto ja toimialan yhteiset menot 22 115 000
01. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 58 000
02. Liikenne- ja viestintäviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 127 000
03. Väyläviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 145 000
04. Ilmatieteen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 114 000
88. Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 21 671 000
10. Liikenne- ja viestintäverkot -250 000
20. Perusväylänpito (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 3 000 000
30. Avustukset liikenne- ja viestintäverkkoihin (siirtomääräraha 3 v) 0
77. Väyläverkon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 750 000
79. Elinkaarirahoitushankkeet (siirtomääräraha 3 v), vähennystä -4 000 000
20. Liikenteen ja viestinnän palvelut 108 000 000
43. Meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantaminen (arviomääräraha), vähennystä -12 000 000
51. Avustukset liikenteen ja viestinnän palveluihin (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 9 000 000
55. Julkisen henkilöliikenteen palvelujen ostot ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 111 000 000
32. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 645 023 000
01. Hallinto 4 555 000
01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 185 000
02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 2 126 000
03. Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 608 000
04. Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 84 000
05. Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin toimintamenot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 46 000
06. Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 246 000
08. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -58 000
09. Energiaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 18 000
21. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 3 v) 0
49. Valtionavustus Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n toimintaan (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 300 000
20. Uudistuminen ja vähähiilisyys 311 468 000
45. LNG-terminaalien investointituki (arviomääräraha), vähennystä -5 532 000
46. Laivanrakennuksen innovaatiotuki (arviomääräraha) 0
47. Sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuurin edistäminen (siirtomääräraha 3 v), vähennystä -1 000 000
66. Siirrot EU:n innovaatiorahastoon (arviomääräraha), lisäystä 18 000 000
88. Pääomasijoitus Ilmastorahasto Oy:lle (siirtomääräraha 3 v) 300 000 000
30. Työllisyys ja yrittäjyys -81 000 000
31. Ravitsemisyrittäjien tukeminen (arviomääräraha), vähennystä -41 000 000
42. Yritysten kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha), vähennystä -10 000 000
64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha), vähennystä -30 000 000
40. Yritysten erityisrahoitus 410 000 000
43. Yritysten kustannustuki (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 410 000 000
87. Pääomasijoitus Suomen Malmijalostus Oy:lle (siirtomääräraha 3 v) 0
33. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA -650 928 000
01. Hallinto 1 856 000
01. Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 52 000
04. Valtion mielisairaaloiden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 300 000
05. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisten lastensuojeluyksiköiden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 460 000
06. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisen vankiterveydenhuollon yksikön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 019 000
07. Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 25 000
25. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliset sähköiset asiakastietojärjestelmät (siirtomääräraha 3 v) 0
02. Valvonta 1 747 000
03. Säteilyturvakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 43 000
05. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 39 000
06. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 15 000
07. Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 100 000
20. Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menot (arviomääräraha), lisäystä 1 550 000
03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta 1 509 000
04. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 509 000
10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus, perustoimeentulotuki ja eräät palvelut -160 100 000
53. Sotilasavustus (arviomääräraha), lisäystä 900 000
54. Asumistuki (arviomääräraha), vähennystä -80 000 000
57. Perustoimeentulotuki (arviomääräraha), vähennystä -85 000 000
60. Kansaneläkelaitoksen sosiaaliturvarahastojen toimintakulut (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 4 000 000
20. Työttömyysturva -501 100 000
50. Valtionosuus työttömyysetuuksien ansioturvasta ja vuorottelukorvauksesta (arviomääräraha), vähennystä -294 800 000
52. Valtionosuus työttömyysetuuksien perusturvasta (arviomääräraha), vähennystä -206 300 000
30. Sairausvakuutus -70 000 000
60. Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista (arviomääräraha), vähennystä -70 000 000
40. Eläkkeet -33 000 000
52. Valtion osuus yrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha), lisäystä 1 150 000
54. Valtion osuus maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen kustannuksista (arviomääräraha), lisäystä 850 000
60. Valtion osuus kansaneläkelaista ja eräistä muista laeista johtuvista menoista (arviomääräraha), vähennystä -35 000 000
60. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto 5 000 000
35. Valtion rahoitus Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön opiskeluterveydenhuoltoon (siirtomääräraha 2 v) 0
38. Valtionavustus julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon covid-19 kustannuksiin (siirtomääräraha 2 v) 5 000 000
70. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 103 100 000
20. Rokotteiden hankinta (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 103 100 000
22. Tartuntatautien valvonta (siirtomääräraha 2 v) 0
80. Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomitustoiminta 60 000
42. Valtion korvaus poronhoitajien sijaisavun kustannuksiin (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 60 000
35. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA 11 337 000
01. Ympäristöhallinnon toimintamenot 130 000
01. Ympäristöministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 64 000
04. Suomen ympäristökeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 66 000
10. Ympäristön- ja luonnonsuojelu 11 190 000
21. Eräät luonnonsuojelun menot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 3 050 000
22. Eräät ympäristömenot (siirtomääräraha 3 v) 0
52. Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 140 000
63. Luonnonsuojelualueiden hankinta- ja korvausmenot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 8 000 000
20. Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen 17 000
01. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 17 000
36. VALTIONVELAN KOROT 38 000 000
01. Valtionvelan korko 38 000 000
90. Valtionvelan korko (arviomääräraha), lisäystä 38 000 000
Määrärahojen kokonaismäärä 1 481 368 000