Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot

Talousarvioesitys 2020

YLEISPERUSTELUTPDF-versio

Eduskunnalle annetaan hallituksen esitys vuoden 2020 kuudenneksi lisätalousarvioksi.

Ehdotettu muutos

Ehdotetaan uutta momenttia ja 200 milj. euron määrärahaa covid-19 testauksesta aiheutuvien kustannusten korvaamiseen valtionavustuksena julkisen terveydenhuollon yksiköille.

Tarkoituksena on korvata hybridistrategian toteuttamisen edellyttämästä rajanylityksiin liittyvästä testauskapasiteetin nostosta ja analyysitoiminnasta aiheutuvia kustannuksia Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirille (HUS). Tämä on osa hallituksen ehkäise-testaa-jäljitä-eristä-hoida -strategian toteutusta. Rajanylityksiin liittyvän testauksen tarpeet ylittävää kapasiteettia kohdennetaan tarpeen mukaan sairaanhoitopiirin omien tai muiden sairaanhoitopiirien testien tekemiseen.

Vaalikauden kehys

Hallitus päätti vuoden 2020 ensimmäisen lisätalousarvion yhteydessä, että valtiontalouden menokehys ei rajoita kuluvaa vuotta, jolle kohdentuu määräaikaisia ja kohdennettuja toimenpiteitä muun muassa koronaviruksen terveydellisten ja taloudellisten vaikutusten torjuntaan. Kehystä noudatetaan jälleen vuodesta 2021 lukien.

Lisätalousarvioesityksen jälkeen kehykseen luettavien menojen taso on 53 256 milj. euroa.

Tasapaino

Määrärahoja ehdotetaan korotettavaksi 200 milj. eurolla, mikä lisää valtion nettolainanoton tarvetta. Valtion nettolainanotoksi vuonna 2020 arvioidaan noin 17,8 mrd. euroa.

Eduskunnan vuodelle 2020 hyväksymät tuloarviot ja määrärahat, eduskunnassa käsiteltävänä oleva lisätalousarvioesitys sekä nyt ehdotettava lisätalousarvioesitys, euroa

  Tuloarviot
(ilman nettolainanottoa
ja velanhallintaa)
Nettolainanotto
ja velanhallinta
Määrärahat
       
Varsinainen talousarvio 55 493 073 000 2 198 374 000 57 691 447 000
I lisätalousarvio 900 000 1 083 490 000 1 084 390 000
II lisätalousarvio -5 759 300 000 9 389 572 000 3 630 272 000
III lisätalousarvio - 880 000 000 880 000 000
IV lisätalousarvio -1 315 072 000 5 321 343 000 4 006 271 000
V lisätalousarvioesitys 1 021 000 000 -1 254 775 000 -233 775 000
VI lisätalousarvioesitys - 200 000 000 200 000 000
  49 440 601 000 17 818 004 000 67 258 605 000