Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
        Tuloarviot
   Tuloarviot

Talousarvioesitys 2020

V lisätalousarvioesitys 2020PDF-versio

  euroa
MÄÄRÄRAHAT
26. SISÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 3 300 000
20. Rajavartiolaitos 1 500 000
70. Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 5 v), lisäystä 1 500 000
30. Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta 1 800 000
20. Erityismenot (arviomääräraha), lisäystä 1 800 000
28. VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA -403 405 000
10. Verotus ja tulli 21 000 000
63. Takaisin maksetut verot (arviomääräraha), lisäystä 21 000 000
80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle 4 595 000
30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha), lisäystä 4 595 000
90. Kuntien tukeminen -429 000 000
35. Valtion korvaus kunnille veroperustemuutoksista aiheutuvista verotulojen menetyksistä (kiinteä määräraha), vähennystä -429 000 000
30. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 30 000 000
10. Maaseudun kehittäminen 30 000 000
44. Maatalouden toimintaedellytysten turvaaminen (siirtomääräraha 3 v) 30 000 000
54. Rahapelitoiminnan tuotolla rahoitettava hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 0
32. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 76 050 000
01. Hallinto 2 000 000
54. Korvaukset matkustajille matkapakettien peruuntumisesta (arviomääräraha) 2 000 000
20. Uudistuminen ja vähähiilisyys 104 050 000
48. Uusiutuvan energian tuotantotuki (arviomääräraha), lisäystä 104 050 000
40. Yritysten erityisrahoitus -30 000 000
43. Yritysten kustannustuki (arviomääräraha), vähennystä -30 000 000
33. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA 60 000 000
10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus, perustoimeentulotuki ja eräät palvelut 60 000 000
58. Määräaikainen covid-19 epidemiakorvaus (siirtomääräraha 2 v) 60 000 000
60. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto 0
40. Valtion rahoitus lääkäri- ja lääkintähelikopteritoiminnan menoihin (siirtomääräraha 3 v) 0
35. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA 280 000
20. Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen 280 000
01. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 280 000
34. Avustukset kuntien kiinteistöjen öljylämmityksestä luopumiseen (siirtomääräraha 3 v) 0
Määrärahojen kokonaismäärä -233 775 000