Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
            01. Arvonlisävero
       08. Valmisteverot
       10. Muut verot
     15. Lainat

Talousarvioesitys 2020

01. ArvonlisäveroPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 992 000 000 euroa.

Selvitysosa:Huojennettua maksujärjestelyä ei ole hyödynnetty siinä määrin kuin aiemmin ennakoitiin. Tällä hetkellä käytettävissä olevien tietojen perusteella arviota maksujärjestelyyn haettavien verojen määrästä on pienennetty. Lisäksi haettujen maksujärjestelyiden maksuaikataulut ovat olleet aiempaa ennakoitua pidempiä. Vuodelle 2021 siirtyy siten aiemmin oletettua vähemmän verotuloja. Verotuloarviossa on otettu lisäksi huomioon viimeisimmät kertymää ja veropohjien kehitystä koskevat tiedot.

Esitykseen sisältyy covid-19 -epidemian torjumiseen tarvittavien tavaroiden kotimaisiin myynteihin ja EU-alueen yhteisöhankintoihin tietyin edellytyksin sovellettavan määräaikaisen 0 prosentin verokannan voimassaolon jatkaminen koskemaan myös elo—lokakuuta 2020. Myös kyseisten tuotteiden maahantuonti on määräajaksi vapautettu arvonlisäverosta samoin edellytyksin. Tämä vähentää verotuloja arviolta 4 milj. euroa.


2020 V lisätalousarvio 992 000 000
2020 IV lisätalousarvio -895 000 000
2020 II lisätalousarvio -1 654 000 000
2020 talousarvio 19 354 000 000
2019 tilinpäätös 19 034 085 681
2018 tilinpäätös 18 082 248 958