Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot

Talousarvioesitys 2020

20. Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminenPDF-versio

55. Avustukset korjaustoimintaan (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 370 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelmaan liittyviin avustuksiin.

Selvitysosa:Lisäys on siirtoa momentilta 35.01.01 ikääntyneiden asumisen toimintaohjelmaan liittyvien avustusten maksamiseen kunnille ja järjestöille.


2020 IV lisätalousarvio 370 000
2020 talousarvio 4 900 000
2019 tilinpäätös 15 500 000
2018 tilinpäätös 4 170 000

60. Siirto Valtion asuntorahastoon

Avustukset

Momentin perusteluja täydennetään siten, että lähiöiden elinvoiman edistämiseksi sekä segregaation ehkäisemiseksi annettavista avustuksista saa tehdä ehdollisia ennakkopäätöksiä vuonna 2021 myönnettävistä avustuksista siten, että vuodesta 2020 lukien avustusten ja ehdollisten ennakkopäätösten yhteismäärä on enintään 13 000 000 euroa.

Selvitysosa:Momentin perustelujen täydennyksellä mahdollistetaan ehdolliset ennakkopäätökset vuoden 2021 määrärahan osalta.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2020 IV lisätalousarvio
2020 talousarvio
2019 tilinpäätös
2018 tilinpäätös