Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
            09. Muut verotulot
     15. Lainat

Talousarvioesitys 2020

19. Muut veronluonteiset tulotPDF-versio

04. Eräät viestinnän maksut

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 4 332 000 euroa.

Selvitysosa:26 GHz taajuusalue on osoitettu vuoden 2020 puolivälistä lähtien langattoman laajakaistan käyttöön. Valtioneuvosto myöntää toimiluvat lain sähköisen viestinnän palveluista (917/2014) 11 §:n mukaisella huutokauppamenetelmällä vuoden 2020 kesällä. Valtioneuvoston asetuksella säädetään radiotaajuuksien huutokaupan yksityiskohdista. Huutokaupan järjestää Liikenne- ja viestintävirasto. Toimiluvan saaneilta teleyrityksiltä peritään lain edellyttämä toimilupamaksu. Huutokaupattavan taajuusalueen lähtöhinta on n. 21 milj. euroa, ja se tuloutetaan tasaerissä toimilupakauden viiden ensimmäisen vuoden aikana. Huutokaupan järjestämisestä aiheutuvat kustannukset, 120 000 euroa, peritään yrityksiltä ja ne on otettu huomioon momentin 31.01.02 määrärahan mitoituksessa.


2020 IV lisätalousarvio 4 332 000
2020 talousarvio 39 183 000
2019 tilinpäätös 23 696 211
2018 tilinpäätös 36 822 636

09. Muut verotulot

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 590 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu AVI:en perimien yksityisten sosiaalihuollon ja terveydenhuollon palvelutuottajien vuosimaksuista, jotka on tältä osin aiemmin tuloutettu Valviralle momentille 33.02.05.

Vastaava meno on huomioitu momentilla 33.02.05.


2020 IV lisätalousarvio 590 000
2020 talousarvio 8 900 000
2019 tilinpäätös 6 027 394
2018 tilinpäätös 6 872 889