Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot

Talousarvioesitys 2020

YLEISPERUSTELUTPDF-versio

Eduskunnalle annetaan vuoden 2020 toista lisätalousarvioesitystä (HE 43/2020 vp) täydentävä hallituksen esitys. Hallituksen esitys vuoden 2020 toiseksi lisätalousarvioksi annettiin eduskunnalle 9.4.2020, eikä valtiovarainvaliokunta ole vielä antanut siitä mietintöään.

Ehdotetut muutokset

Kansainväliset jäsenmaksut ja maksuosuudet momentille ehdotetaan lisättäväksi 5,5 milj. euroa. Lisäys liittyy hallituksen päätökseen palauttaa Maailman terveysjärjestö WHO:lle maksettavan vapaaehtoisen rahoituksen taso vuoden 2015 tasolle.

Vaalikauden kehys

Toisen lisätalousarvioesityksen täydentävän esityksen jälkeen kehykseen luettavien menojen taso on 49 916 milj. euroa.

Tasapaino

Määrärahoja ehdotetaan korotettavaksi 5,5 milj. eurolla, mikä lisää valtion nettolainanoton tarvetta. Valtion nettolainanotoksi vuonna 2020 arvioidaan noin 12,7 mrd. euroa.

Eduskunnan vuodelle 2020 hyväksymät tuloarviot ja määrärahat, eduskunnassa nyt käsiteltävänä oleva toinen lisätalousarvioesitys sekä nyt ehdotettava täydentävä lisätalousarvioesitys, euroa

  Tuloarviot
(ilman nettolainanottoa
ja velanhallintaa)
Nettolainanotto
ja velanhallinta
Määrärahat
       
Varsinainen talousarvio 55 493 073 000 2 198 374 000 57 691 447 000
I lisätalousarvio 900 000 1 083 490 000 1 084 390 000
II lisätalousarvioesitys -5 759 300 000 9 384 072 000 3 624 772 000
Täydentävä lisätalousarvioesitys - 5 500 000 5 500 000
Yhteensä 49 734 673 000 12 671 436 000 62 406 109 000