Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
        Tuloarviot
   Tuloarviot

Talousarvioesitys 2020

  euroa
TULOARVIOT
11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT -4 726 000 000
01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot -2 470 000 000
01. Ansio- ja pääomatuloverot, vähennystä -1 094 000 000
02. Yhteisövero, vähennystä -1 422 000 000
04. Perintö- ja lahjavero, lisäystä 46 000 000
04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut -1 691 000 000
01. Arvonlisävero, vähennystä -1 654 000 000
02. Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero, vähennystä -37 000 000
08. Valmisteverot -286 000 000
04. Alkoholijuomavero, vähennystä -74 000 000
07. Energiaverot, vähennystä -212 000 000
10. Muut verot -279 000 000
03. Autovero, vähennystä -126 000 000
05. Varainsiirtovero, vähennystä -54 000 000
06. Arpajaisvero, vähennystä -52 000 000
07. Ajoneuvovero, vähennystä -47 000 000
12. SEKALAISET TULOT 5 100 000
29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala 100 000
99. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä 100 000
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 5 000 000
90. Sosiaali- ja terveysministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotosta, lisäystä 5 000 000
13. KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON TULOUTUKSET -1 038 400 000
03. Osinkotulot ja osakkeiden myyntitulot -1 126 400 000
01. Osinkotulot, pääomanpalautukset ja osakkeiden myyntitulot, vähennystä -1 126 400 000
04. Osuus valtion rahalaitosten voitosta 88 000 000
01. Osuus Suomen Pankin voitosta, lisäystä 88 000 000
15. LAINAT 9 384 072 000
03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta 9 384 072 000
01. Nettolainanotto ja velanhallinta, lisäystä 9 384 072 000
Tuloarvioiden kokonaismäärä 3 624 772 000