Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
       01. Hallinto
       50. Kotouttaminen

Talousarvioesitys 2020

30. Työllisyys ja yrittäjyysPDF-versio

30. Valtionavustus kunnille yksinyrittäjien tukemiseen (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 250 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtionavustusten maksamiseen kunnille, kuntayhtymille tai useamman kunnan muodostamille kokonaisuuksille käytettäväksi yksinyrittäjien valtionavustuksista annettavan valtioneuvoston asetuksen mukaisesti.

Yksinyrittäjien tuki myönnetään Euroopan komission vähämerkityksistä tukea koskevan asetuksen (EU 1407/2013) mukaisina avustuksina.

Selvitysosa:Määräraha on tarkoitus käyttää valtionavustuksen myöntämiseen kunnille kustannuksiin, jotka aiheutuvat yksinyrittäjille myönnetystä tuesta. Tuen tarkoituksena on yksinyrittäjien maksuvalmiuden turvaaminen COVID-2019 pandemian aiheuttamassa heikentyneessä taloudellisessa tilanteessa.

Yksinyrittäjien tuki on 2 000 euroa ja sitä myönnetään yksinyrittäjän toiminnasta aikavälillä 1.3.2020—31.8.2020 aiheutuneisiin kiinteisiin kustannuksiin.

Työ- ja elinkeinoministeriö myöntää valtionavustuksen kuntien, kuntayhtymien tai useamman kunnan muodostamalla yhteenliittymällä, joista tukea haetaan ja jotka vastaavat tuen myöntämisestä.


2020 II lisätalousarvio 250 000 000

42. Yritysten kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 75 000 000 euroa.

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain (9/2014) ja sen perusteella annetun asetuksen (716/2014) sekä sitä edeltäneen lain (1336/2006) mukaisten avustusten maksamiseen sekä voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen pk-yritysten toimintaympäristöä parantaviin hankkeisiin.

Valtuus

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2020 saa uusia sitoumuksia tehdä yhteensä 404 000 000 eurolla.

Selvitysosa:Määrärahan 75 000 000 euron ja myöntämisvaltuuden 100 000 000 euron lisäys aiheutuu pk-yrityksille koronaviruksesta aiheutuvien vaikutusten hallintaan ja ehkäisemiseen myönnettävistä avustuksista.

Myöntämisvaltuuden lisäyksestä arvioidaan valtiolle aiheutuvan menoja 75 000 000 euroa vuonna 2020, 20 000 000 euroa vuonna 2021 ja 5 000 000 euroa vuonna 2022.


2020 II lisätalousarvio 75 000 000
2020 I lisätalousarvio 200 000 000
2020 talousarvio 16 378 000
2019 tilinpäätös 4 944 751
2018 tilinpäätös 12 069 408