Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
       01. Hallinto ja tutkimus
       40. Luonnonvaratalous

Talousarvioesitys 2020

44. Maatalouden ja maaseudun yritystoiminnan toimintaedellytysten turvaaminen (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 30 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) valtionavustuslain (688/2001) nojalla maa- ja puutarhatalouden ulkopuolista yritystoimintaa harjoittaville yrityksille myönnettävien avustusten maksamiseen, joilla helpotetaan koronavirusepidemiasta (COVID-19) aiheutuvia negatiivisia vaikutuksia

2) maa- ja puutarhatalouden yrityksille myönnettävien avustusten maksamiseen, joilla helpotetaan koronavirusepidemiasta (COVID-19) aiheutuvia negatiivisia vaikutuksia.

Määrärahaa saa käyttää avustuksiin, jotka toteutetaan komission 19.3.2020 hyväksymien, COVID-19 -epidemiasta johtuvien tilapäisten valtiontukipuitteiden mukaisesti. Määrärahaa saa myös käyttää yleisen de minimis -asetuksen (1407/2013) tai maatalouden de minimis -asetuksen (1408/2013) mukaisiin avustuksiin, sekä mahdollisen myöhemmin annettavan, EU:n yhteisen maatalouspolitiikan puitteissa toteutettavan tukivälineen kautta maksettaviin avustuksiin.

Selvitysosa:Koronavirusepidemia aiheuttaa maaseutumaisilla alueilla maa- ja puutarhatalouden ulkopuolista yritystoimintaa harjoittaville yrityksille vastaavia taloudellisia vaikeuksia kuin muiden alueiden yrityksille. Kriisituen tavoitteena on ehkäistä koronavirusepidemian aiheuttamia negatiivisia taloudellisia ja työllisyysvaikutuksia antamalla tukea yrityksille, jotta ne voivat sopeutua tilanteeseen. Tukea voidaan maksaa maatilakytkentäisille yrityksille, maataloustuotteiden jalostusta ja kaupan pitämistä harjoittaville mikroyrityksille sekä muiden toimialojen mikroyrityksille mukaan lukien paikallisesti toimivat palvelualojen yritykset.

Epidemian vaikutus yhteiskuntaan on kokonaisvaltainen ja ongelmat ulottuvat laajasti myös maa- ja puutarhatalouden yritystoimintaan. Komission tilapäiset valtiontukipuitteet mahdollistavat tuen maatalouden alkutuotannon yrityksille 100 000 euron yrityskohtaiseen rajaan asti. Kriisituen tavoitteena on ehkäistä koronavirusepidemian aiheuttamia negatiivisia taloudellisia ja työllisyysvaikutuksia sekä turvata kotimainen ruoantuotanto antamalla tukea yrityksille, jotta ne voivat sopeutua tilanteeseen. Tukea voidaan maksaa maatalouden alkutuotannossa toimiville yrityksille.


2020 II lisätalousarvio 30 000 000
2019 tilinpäätös 22 500 000
2018 tilinpäätös 7 500 000