Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot

Talousarvioesitys 2020

30. Kansainvälinen kehitysyhteistyöPDF-versio

66. Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v)

Momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi:

Käyttösuunnitelma (euroa)

     
1. Monenkeskinen kehitysyhteistyö 212 433 000
2. Maa- ja aluekohtainen kehitysyhteistyö 183 618 0001)
3. Euroopan kehitysrahasto 67 800 000
4. Maittain kohdentamaton kehitysyhteistyö 32 385 000
5. Humanitaarinen apu 81 870 000
6. Kehitysyhteistyön suunnittelu- ja tukitoiminnot sekä kehityspoliittinen tiedotus 4 480 000
7. Kehitysyhteistyön evaluointi ja sisäinen tarkastus 1 450 000
8. Tuki kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyölle ja kehitysyhteistyötiedotukselle sekä kuntasektorin kehitysyhteistyölle 75 800 000
9. Korkotuki-instrumentti 25 700 000
Yhteensä 685 536 000

1) Sisältää ministeriön ja Euroopan komission välisten yhteistoimintahankkeiden menoja yhteensä 8 100 000 euroa ja ministeriön ja Sitran välisen yhteistoimintahankkeen menoja 500 000 euroa. Lisäksi sisältää Finnfundin erityisriskirahoituksen tappioiden korvaamiseen 4 000 000 euroa.

Selvitysosa:

Muutokset käyttösuunnitelmaan (euroa)

     
1. Monenkeskinen kehitysyhteistyö -6 622 000
2. Maa- ja aluekohtainen kehitysyhteistyö -3 048 000
4. Maittain kohdentamaton kehitysyhteistyö +500 000
5. Humanitaarinen apu +9 370 000
8. Tuki kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyölle ja kehitysyhteistyötiedotukselle sekä kuntasektorin kehitysyhteistyölle -200 000
Yhteensä   -

Käyttösuunnitelmakohtien 1., 2., 4., 5. ja 8. muutokset on tehty COVID-19 -pandemian johdosta.

Käyttösuunnitelmakohdan 4. lisäys kohdennetaan maailmanlaajuiselle rokotus- ja immuunikoalitiotoiminnalle Gavin kautta. Käyttösuunnitelmakohdan 5. lisäys kohdennetaan muun muassa COVID-19 -pandemian humanitaarisiin vaikutuksiin vastaamiseen.

Pitkittyneiden kriisien hoitaminen edellyttää rauhanrakentamisen, humanitaarisen avun ja kehitysyhteistyön yhteensovittamista. Erityisen tärkeää on lisätä humanitaarisen avun ja kehitysyhteistyön rahoituksen joustavuutta ja monivuotisuutta. Joustovaraa tarvitaan myös äkillisiin humanitaarisiin ja globaalien terveysuhkien aiheuttamiin kriiseihin vastaamisessa. COVID-19 -pandemian johdosta myös käyttösuunnitelmakohtien 2. ja 8. määrärahaa voidaan ohjata humanitaariseen apuun maiden tai alueiden pitkittyneiden kriisien tai äkillisten kriisien ja katastrofien hoitamiseen sekä näiden kriisien ja katastrofien ennaltaehkäisyyn tai niistä toipumiseen.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2020 II lisätalousarvio
2020 talousarvio 685 536 000
2019 tilinpäätös 583 759 000
2018 tilinpäätös 563 441 227