Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
       01. Hallinto

Talousarvioesitys 2020

30. Työllisyys ja yrittäjyysPDF-versio

42. Yritysten kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 15 000 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös valtionavustuslain (688/2001) nojalla annettavan valtioneuvoston asetuksen ja Euroopan komission vähämerkityksistä tukea koskevan asetuksen (EU 1407/2013) mukaisiin avustuksiin.

Valtuus

Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2020 saa uusia sitoumuksia tehdä yhteensä 54 000 000 eurolla.

Selvitysosa:Määrärahan 15 000 000 euron ja myöntämisvaltuuden 50 000 000 euron lisäys aiheutuu erityisesti palvelualojen, tarpeen mukaan myös muiden toimialojen, pk-yrityksille koronaviruksesta aiheutuvien vaikutusten hallintaan ja ehkäisemiseen myönnettävistä avustuksista.

Myöntämisvaltuuden lisäyksestä arvioidaan valtiolle aiheutuvan menoja 15 000 000 euroa vuonna 2020, 20 000 000 euroa vuonna 2021 ja 15 000 000 euroa vuonna 2022.


2020 I lisätalousarvio 15 000 000
2020 talousarvio 16 378 000
2019 tilinpäätös 4 944 751
2018 tilinpäätös 12 069 408