Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         20. Ammatillinen koulutus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2020

04. Varastokirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 629 000 euroa.

Selvitysosa:Varastokirjasto vähentää toiminnallaan yleisten ja tieteellisten kirjastojen kokoelmatarvetta ja varmistaa, että hankittu kirjallisuus säilyy tiedontarvitsijoiden käytössä. Varastokirjaston toiminta tukee avoimen tieteen edistämistä ja osaamisen kehittämistä yhteiskunnassa osana tutkimuksen infrastruktuureja. Varastokirjasto toimii laadukkaasti, tehokkaasti ja taloudellisesti.

Tunnuslukuja 2017
toteutuma
2018
toteutuma
2019
tavoite
2020
tavoite
         
Vastaanotetun aineiston määrä (hm)/v 3 121 3 007 4 000 4 000
Tilausten määrä (kpl)/v 107 989 97 386 115 000 115 000
Työtyytyväisyysindeksi (VMBaro) 3,84 3,9 4 4
Henkilötyövuodet 17,9 17,4 18 18

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
       
Bruttomenot 1 623 1 668 1 629
Bruttotulot 3 3 3
Nettomenot 1 620 1 665 1 626
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 60    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 96    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -1
JTS-miljardin tuottavuussäästö -9
Lomarahojen alentaminen (Kiky) 14
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa -38
Palkkausten tarkistukset -2
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) 3
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -3
Yhteensä -36

2020 talousarvio 1 629 000
2019 talousarvio 1 665 000
2018 tilinpäätös 1 656 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 629 000 euroa.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 88/2020 vp (5.6.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 81 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu perustoiminnan välttämättömien tarpeiden lisärahoituksesta.


2020 IV lisätalousarvio 81 000
2020 talousarvio 1 629 000
2019 tilinpäätös 1 665 000
2018 tilinpäätös 1 656 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 30/2020 vp (26.6.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 81 000 euroa.

 

VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 4 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2020 VII lisätalousarvio 4 000
2020 IV lisätalousarvio 81 000
2020 talousarvio 1 629 000
2019 tilinpäätös 1 665 000
2018 tilinpäätös 1 656 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 4 000 euroa.