Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
              21. Kansainvälinen yhteistyö
              50. Eräät avustukset
         20. Ammatillinen koulutus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2020

03. Opetushallituksen yhteydessä toimivien viranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 5 434 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) enintään 3 494 000 euroa kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen toimintamenojen maksamiseen

2) enintään 1 940 000 euroa ylioppilastutkintolautakunnan kanslian toimintamenojen maksamiseen.

Selvitysosa:Kansallisen koulutuksen arviointikeskus toimii koulutuksen ja varhaiskasvatuksen ulkopuolista arviointia suorittavana riippumattomana asiantuntijaorganisaationa, joka tuottaa tietoa koulutuspoliittista päätöksentekoa ja koulutuksen ja varhaiskasvatuksen kehittämistä varten.

Ylioppilastutkintolautakunnan kanslia hoitaa ja kehittää ylioppilastutkinnon toimeenpanoa ja lautakunnan hallintoa.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
       
Bruttomenot 13 731 13 216 12 734
Bruttotulot 7 021 6 902 7 300
Nettomenot 6 710 6 314 5 434
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 4 613    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 5 392    

Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 euroa)

  2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 6 853 6 800 6 900
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 8 477 8 400 8 300
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -1 624 1 600 -1 400
Kustannusvastaavuus, % 81 81 83

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Ylioppilastutkinnon sähköistäminen (siirron palautus momentille 29.10.01) -200
Ylioppilastutkinnon sähköistäminen (siirron palautus momentille 29.10.20) -500
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -6
JTS-miljardin tuottavuussäästö -54
Lomarahojen alentaminen (Kiky) 51
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa -2
Palkkausten tarkistukset -9
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) 13
Siirtyvien erien taso (HO 2019) -162
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -11
Yhteensä -880

2020 talousarvio 5 434 000
2019 talousarvio 6 314 000
2018 tilinpäätös 7 489 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 5 434 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) enintään 3 494 000 euroa kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen toimintamenojen maksamiseen

2) enintään 1 940 000 euroa ylioppilastutkintolautakunnan kanslian toimintamenojen maksamiseen.

 

II lisätalousarvioesitys HE 43/2020 vp (9.4.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 1 108 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 3 048 000 euroa ylioppilastutkintolautakunnan kanslian toimintamenojen maksamiseen.

Selvitysosa:Lisäyksestä 70 000 euroa aiheutuu koronavirustilanteen johdosta välttämättömistä toimenpiteistä kevään 2020 ylioppilastutkinnon toteutuksen turvaamiseksi ja 1 038 000 euroa varautumisesta tilanteesta aiheutuviin seurannaisvaikutuksiin syksyn 2020 ylioppilastutkinnon järjestämisessä.


2020 II lisätalousarvio 1 108 000
2020 talousarvio 5 434 000
2019 tilinpäätös 6 314 000
2018 tilinpäätös 7 489 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 22/2020 vp (24.4.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 1 108 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 3 048 000 euroa ylioppilastutkintolautakunnan kanslian toimintamenojen maksamiseen.

 

VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 140 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 3 188 000 euroa ylioppilastutkintolautakunnan kanslian toimintamenojen maksamiseen.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu koronavirustilanteen vuoksi tarvittavista toimenpiteistä syksyn 2020 ylioppilastutkinnon toteutuksen turvaamiseksi.


2020 VII lisätalousarvio 140 000
2020 II lisätalousarvio 1 108 000
2020 talousarvio 5 434 000
2019 tilinpäätös 6 314 000
2018 tilinpäätös 7 489 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 140 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 3 188 000 euroa ylioppilastutkintolautakunnan kanslian toimintamenojen maksamiseen.