Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
              20. Tuottavuuden edistäminen
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2020

21. Kansallisen tulorekisterin toteutus (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään 1 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää kansallisen tulorekisterin kehittämiseen.

Selvitysosa:Määrärahaa käytetään kansallisen tulorekisterin kehittämiseen ja tulorekisteriin liittyvien muutosten valmisteluun.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tulorekisterin tietosisällön laajentamiseen varautuminen (HO 2019 kertaluonteinen) 1 000
Yhteensä 1 000

2020 talousarvio 1 000 000
2018 tilinpäätös 15 663 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään 1 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää kansallisen tulorekisterin kehittämiseen.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 88/2020 vp (5.6.2020)

Momentin perustelut muutetaan seuraaviksi siten, että määrärahaa saa käyttää:

1) kansalliseen tulorekisteriin liittyvien muutosten valmisteluun ja tulorekisterin kehittämiseen sekä näiden muutosten edellyttämien hankintojen ja kehittämisen aiheuttamiin muihin lisämenoihin

2) tulorekisterimuutosten hankehallintaan, rekisterin ja sen hallinnoinnin vaatimusmäärittelyyn, hankintaprosessiin sekä rekisterin määrittelyyn, suunnitteluun, toteutukseen, testaukseen ja käyttöönoton vaatimaan valmisteluun.

Määrärahaa saa käyttää myös henkilöstön palkkausmenoihin.

Selvitysosa:Perustelut on muutettu, jotta määrärahan käyttö on mahdollista myös tulorekisterin laajennustehtävien toteutuksen ja käyttöönoton menoihin.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2020 IV lisätalousarvio
2020 talousarvio 1 000 000
2019 tilinpäätös 19 000 000
2018 tilinpäätös 15 663 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 30/2020 vp (26.6.2020)

Momentin perustelut muutetaan seuraaviksi siten, että määrärahaa saa käyttää:

1) kansalliseen tulorekisteriin liittyvien muutosten valmisteluun ja tulorekisterin kehittämiseen sekä näiden muutosten edellyttämien hankintojen ja kehittämisen aiheuttamiin muihin lisämenoihin

2) tulorekisterimuutosten hankehallintaan, rekisterin ja sen hallinnoinnin vaatimusmäärittelyyn, hankintaprosessiin sekä rekisterin määrittelyyn, suunnitteluun, toteutukseen, testaukseen ja käyttöönoton vaatimaan valmisteluun.

Määrärahaa saa käyttää myös henkilöstön palkkausmenoihin.