Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
              50. Rintamalisät
              51. Sotilasvammakorvaukset
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2020

30. Valtion korvaus sodista kärsineiden huoltoon (arviomääräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään 1 050 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää siirtoväen huollon järjestämisestä annetun lain (864/1949) 2 §:n nojalla kunnille suoritettavan valtion korvauksen maksamiseen.

Selvitysosa:Sosiaali- ja terveydenhuollon laitoksiin sijoitettujen sotasiirtolaisten määrän arvioidaan vuonna 2020 olevan 14. Määräraha jakautuu sekä korvausennakoiden että loppuerien maksamiseen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos vastaa sotasiirtolaisten yhteiskunnallisesta huollosta aiheutuvien kustannusten korvaamisesta kunnille.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Sotasiirtolaisten määrän väheneminen -200
Yhteensä -200

2020 talousarvio 1 050 000
2019 talousarvio 1 250 000
2018 tilinpäätös 702 098

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään 1 050 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää siirtoväen huollon järjestämisestä annetun lain (864/1949) 2 §:n nojalla kunnille suoritettavan valtion korvauksen maksamiseen.