Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2020

52. Valtion osuus yrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään 328 700 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää yrittäjän eläkelain (1272/2006) 140 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen.

Selvitysosa:Valtio korvaa yrittäjäeläkkeiden aiheuttamat kustannukset siltä osin kuin vakuutusmaksurahasto ei niihin riitä.

Yrittäjien maksuprosentin on vuonna 2020 oletettu olevan 24,1 % alle 53-vuotiaiden osalta ja 25,6 % 53-vuotiaiden ja sitä vanhempien osalta, jolloin vakuutusmaksutulo olisi 1 108 800 000 euroa. Kokonaiseläkemenoksi arvioidaan 1 355 000 800 euroa. Valtion osuuteen vaikuttavat lisäksi YEL 10 §:n 2 momentissa tarkoitetut avoimet maksut, joiden määräksi on arvioitu 84 300 000 euroa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tarvearvion muutos 36 600
Yhteensä 36 600

2020 talousarvio 328 700 000
2019 II lisätalousarvio 200 000
2019 talousarvio 292 100 000
2018 tilinpäätös 252 951 272

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään 328 700 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää yrittäjän eläkelain (1272/2006) 140 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen.

 

II lisätalousarvioesitys HE 43/2020 vp (9.4.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 30 000 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu koronavirusepidemian COVID-19 vaikutuksesta yrittäjien työtuloihin sekä vakuutusmaksutuottoihin.


2020 II lisätalousarvio 30 000 000
2020 talousarvio 328 700 000
2019 tilinpäätös 293 200 000
2018 tilinpäätös 252 951 272

 

Eduskunnan kirjelmä EK 22/2020 vp (24.4.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 30 000 000 euroa.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 88/2020 vp (5.6.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 30 100 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu maksutulon arvioitua pienemmästä määrästä.


2020 IV lisätalousarvio 30 100 000
2020 II lisätalousarvio 30 000 000
2020 talousarvio 328 700 000
2019 tilinpäätös 293 200 000
2018 tilinpäätös 252 951 272

 

Eduskunnan kirjelmä EK 30/2020 vp (26.6.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 30 100 000 euroa.

 

VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 1 150 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu tarvearvion muutoksesta.


2020 VII lisätalousarvio 1 150 000
2020 IV lisätalousarvio 30 100 000
2020 II lisätalousarvio 30 000 000
2020 talousarvio 328 700 000
2019 tilinpäätös 293 200 000
2018 tilinpäätös 252 951 272

 

Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 1 150 000 euroa.