Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
              41. (32.60.40) Energiatuki
         50. (32.70) Kotouttaminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2020

66. Siirrot EU:n innovaatiorahastoon (arviomääräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään 60 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Euroopan unionin innovaatiorahastoa varten suoritettaviin maksuihin

2) maksuja varten myytävistä päästöoikeuksista saatujen tuottojen säilyttämisestä ja maksujen suorittamisesta aiheutuviin kuluihin.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Päästökauppadirektiivissä (2003/87/EY) säädetään Euroopan unionin innovaatiorahastosta. Rahaston varat kerätään huutokauppaamalla yhteensä 50 milj. päästöoikeutta 25 jäsenvaltion toimesta. Huutokaupattavat päästöoikeudet ovat kolmannella päästökauppakaudella jakamatta jääneitä EU-tason markkinavakausvarantoon siirrettäviä päästöoikeuksia, joten niiden myymisellä ja tulouttamisella ei ole suoraa vaikutusta Suomen käyttöön jääviin huutokauppatuloihin.

Energiavirasto huutokauppaa Suomen osalta kyseiset 2 milj. päästöoikeutta ja tulouttaa vastaavat tulot, vähennettynä komission huutokauppa-asetuksessa sallittavilla kustannuksilla, komission tilille.

Päästöoikeuksien huutokaupasta saatavat tulot on merkitty momentille 12.32.99.

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2020 talousarvio 60 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään 60 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Euroopan unionin innovaatiorahastoa varten suoritettaviin maksuihin

2) maksuja varten myytävistä päästöoikeuksista saatujen tuottojen säilyttämisestä ja maksujen suorittamisesta aiheutuviin kuluihin.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 88/2020 vp (5.6.2020)

Momentilta vähennetään 16 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu päästöoikeuden hinnan laskusta.


2020 IV lisätalousarvio -16 000 000
2020 talousarvio 60 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 30/2020 vp (26.6.2020)

Momentilta vähennetään 16 000 000 euroa.

 

VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 18 000 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu päästöoikeuden hinnan noususta.


2020 VII lisätalousarvio 18 000 000
2020 IV lisätalousarvio -16 000 000
2020 talousarvio 60 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 18 000 000 euroa.