Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
              41. (32.60.40) Energiatuki
         50. (32.70) Kotouttaminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2020

46. Laivanrakennuksen innovaatiotuki (arviomääräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Selvitysosa:Momentti ja sen määräraha ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.


2020 talousarvio
2019 talousarvio 10 000 000
2018 tilinpäätös 10 000 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 89/2019 vp (21.11.2019)

Momentille myönnetään 13 488 000 euroa.

Valtuus

Vuonna 2020 saa tehdä uusia rahoituspäätöksiä enintään 33 915 000 eurolla.

Määrärahaa ja valtuutta saa käyttää laivanrakennuksen innovaatioihin myönnettävästä valtionavustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (364/2015) mukaisiin avustuksiin.

Momentilta saa lisäksi maksaa ennen vuotta 2020 tehdyistä päätöksistä aiheutuvia menoja.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Momentti palautetaan talousarvioesitykseen.

Määrärahaa on tarkoitus myöntää rekisteröidyille laivanrakennusyrityksille, laivankorjausyrityksille tai laivakonversioyrityksille uuden alustyypin kehittämiseen ja suunnitteluun, aluksen innovatiivisiin osiin, jotka voidaan erottaa aluksesta erillisinä osioina sekä innovatiivisiin tuotanto-, suunnittelu- ja logistiikkamenetelmien kehittämiseen ja toteuttamiseen.

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

  2020 2021 2022 2023 2024- Yhteensä
vuodesta 2020
lähtien
             
Ennen vuotta 2020 tehdyt sitoumukset 7 488 1 000 3 000 - - 11 488
Vuoden 2020 sitoumukset 6 000 12 000 7 415 2 500 6 000 33 915
Menot yhteensä 13 488 13 000 10 415 2 500 6 000 45 403

Momentin määräraha on muutettu arviomäärärahaksi.


2020 talousarvio 13 488 000
2019 IV lisätalousarvio
2019 talousarvio 10 000 000
2018 tilinpäätös 10 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään 13 488 000 euroa.

Valtuus

Vuonna 2020 saa tehdä uusia rahoituspäätöksiä enintään 33 915 000 eurolla.

Määrärahaa ja valtuutta saa käyttää laivanrakennuksen innovaatioihin myönnettävästä valtionavustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (364/2015) mukaisiin avustuksiin.

Momentilta saa lisäksi maksaa ennen vuotta 2020 tehdyistä päätöksistä aiheutuvia menoja.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 88/2020 vp (5.6.2020)

Valtuus

Momentin perusteluja muutetaan siten, että uusia rahoituspäätöksiä saa tehdä enintään 54 665 000 eurolla.

Selvitysosa:Valtuuden 20 750 000 euron lisäys aiheutuu uusien laivahankkeiden käynnistymisen mahdollistamisesta.

Myöntämisvaltuuden lisäyksestä arvioidaan valtiolle aiheutuvan menoja 8 750 000 euroa vuonna 2021, 10 000 000 euroa vuonna 2022 ja 2 000 000 euroa vuonna 2023.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2020 IV lisätalousarvio
2020 talousarvio 13 488 000
2019 tilinpäätös 10 000 000
2018 tilinpäätös 10 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 30/2020 vp (26.6.2020)

Valtuus

Momentin perusteluja muutetaan siten, että uusia rahoituspäätöksiä saa tehdä enintään 54 665 000 eurolla.

 

VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)

Vuoden 2019 talousarviossa myönnetty 10 000 000 euron kolmevuotinen siirtomääräraha peruutetaan.

Selvitysosa:Määrärahan peruutus aiheutuu hankkeen siirtymisestä rahoitettavaksi vuoden 2020 talousarvioon sisältyvällä myöntämisvaltuudella.

Määrärahan peruuttaminen on otettu huomioon momentin 12.39.04 tuloarviossa.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2020 VII lisätalousarvio
2020 IV lisätalousarvio
2020 talousarvio 13 488 000
2019 tilinpäätös 10 000 000
2018 tilinpäätös 10 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)

Vuoden 2019 talousarviossa myönnetty 10 000 000 euron kolmevuotinen siirtomääräraha peruutetaan.