Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Kansanedustajat
         10. Eduskunnan kanslia
         20. Eduskunnan oikeusasiamies
         30. Ulkopoliittinen instituutti
         40. Valtiontalouden tarkastusvirasto
         90. Eduskunnan muut menot
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2020

Pääluokka 21

EDUSKUNTAPDF-versio

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Selvitysosa: Hallinnonalan määrärahat

  TA
1000 €
LTA I
1000 €
LTA II
1000 €
LTA III
1000 €
LTA IV
1000 €
Yhteensä
1000 €
01.Kansanedustajat22 250000022 250
01.Kansanedustajien toimintamenot
(arviomääräraha)
22 25022 250
10.Eduskunnan kanslia72 985000072 985
01.Eduskunnan kanslian toimintamenot
(arviomääräraha)
56 90156 901
02.Peruskorjaukseen liittyvät toimintamenot
(arviomääräraha)
484484
29.Arvonlisäveromenot
(arviomääräraha)
6 5006 500
51.Avustajatuki eduskuntaryhmille
(arviomääräraha)
5 1005 100
70.Tietohallinnon laitehankinnat ja kehittämishankkeet
(siirtomääräraha 3 v)
4 0004 000
20.Eduskunnan oikeusasiamies7 22600007 226
01.Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian toimintamenot
(arviomääräraha)
7 2267 226
30.Ulkopoliittinen instituutti3 81400003 814
01.Ulkopoliittisen instituutin toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
3 5943 594
29.Arvonlisäveromenot
(arviomääräraha)
220220
40.Valtiontalouden tarkastusvirasto16 454000016 454
01.Valtiontalouden tarkastusviraston toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
15 80415 804
29.Arvonlisäveromenot
(arviomääräraha)
650650
90.Eduskunnan muut menot4 37700004 377
50.Eduskuntaryhmien ryhmäkanslioiden tukeminen
(kiinteä määräraha)
4 3774 377
 Yhteensä127 1060000127 106