Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
         08. Valmisteverot
         10. Muut verot
         19. Muut veronluonteiset tulot
              04. Eräät viestinnän maksut
              05. Eräät liikenteen maksut
              06. Väylämaksut
              (08.) Öljyjätemaksu
              09. Muut verotulot
              12. Säteilytoimintavero
       12. Sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2020

09. Muut verotulotPDF-versio

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille arvioidaan kertyvän 8 900 000 euroa.

Selvitysosa:Momentille tuloutetaan kaikki sellaiset verot ja veronluonteiset tulot, joiden osalta ei ole katsottu kertymän vähäisyyden vuoksi tarpeelliseksi pitää omaa tulomomenttia. Momentille kertyy lähinnä ennen vuotta 2014 voimassa olleiden veroperusteiden mukaisia veroja ja maksuja.

Momentille tuloutetaan myös lakiin säätiön valvontamaksusta (1048/2013) ja lakiin tilintarkastajan vuosimaksusta ja laadunvalvonnan maksuista (1512/2015) perustuvat tulot. Näillä maksuilla rahoitettavat menot on otettu huomioon momentilla 32.01.07.

Lisäksi momentille tuloutetaan yksityisten sosiaalipalveluiden vuosimaksut, yksityisen terveydenhuollon vuosimaksut, luotonantajien ja luotonvälittäjien rekisteröinnin vuosimaksut ja alkoholivalvonnan vuosimaksut. Näillä maksuilla rahoitetut menot on otettu huomioon momentilla 28.40.01.


2020 talousarvio 8 900 000
2019 talousarvio 6 000 000
2018 tilinpäätös 6 872 889

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille arvioidaan kertyvän 8 900 000 euroa.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 88/2020 vp (5.6.2020)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 555 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys 590 000 euroa aiheutuu AVI:en perimien yksityisten sosiaalihuollon ja terveydenhuollon palvelutuottajien vuosimaksuista, jotka on tältä osin aiemmin tuloutettu Valviralle momentille 33.02.05.

Vastaava meno on huomioitu momentilla 33.02.05.

Vähennys 35 000 euroa aiheutuu vuosimaksujen kertymäarvion korjaamisesta huomioimaan luotonantajien ja luotonvälittäjien rekisteröinnin vuosimaksujen poistuminen v. 2020 alusta.

Vastaava vähennys on huomioitu momentilla 28.40.01.


2020 IV lisätalousarvio 555 000
2020 talousarvio 8 900 000
2019 tilinpäätös 6 027 394
2018 tilinpäätös 6 872 889

 

Eduskunnan kirjelmä EK 30/2020 vp (26.6.2020)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 555 000 euroa.