Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
         08. Valmisteverot
         10. Muut verot
         19. Muut veronluonteiset tulot
              04. Eräät viestinnän maksut
              05. Eräät liikenteen maksut
              06. Väylämaksut
              (08.) Öljyjätemaksu
              09. Muut verotulot
              12. Säteilytoimintavero
       12. Sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2020

06. VäylämaksutPDF-versio

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille arvioidaan kertyvän 50 160 000 euroa.

Selvitysosa:Väylämaksu perustuu väylämaksulakiin (1122/2005), jonka perusteella Suomen vesialueella kauppamerenkulkua harjoittavasta aluksesta suoritetaan valtiolle väylämaksua.

Väylämaksun puolitusta jatketaan vuonna 2020. Vuoden 2020 arvio väylämaksukertymästä perustuu vuoden 2019 toteutuma-arvioon 49,62 milj. euroa. Tämän lisäksi vuonna 2020 liikenteen määrän on arvioitu kasvavan 2,2 %, mikä korottaa tulokertymää n. 1,1 %.


2020 talousarvio 50 160 000
2019 talousarvio 48 400 000
2018 tilinpäätös 49 077 803

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille arvioidaan kertyvän 50 160 000 euroa.