Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2020

01. Hallinto ja toimialan yhteiset menotPDF-versio

01. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 240 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös vastikkeettomien menojen maksamiseen kansainvälisille yhteisöille.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 250 000 euroa palkkausten tarkistusten ja vähennyksenä 10 000 euroa julkisen hallinnon atk-menosäästön johdosta.

Momentin perustelujen täydennys aiheutuu tarpeesta maksaa vastikkeettomia menoja kansainvälisille yhteisöille.


2012 II lisätalousarvio 240 000
2012 talousarvio 20 428 000
2011 tilinpäätös 23 827 000
2010 tilinpäätös 22 882 000

29. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 5 065 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 2 729 000 euroa ehdotetuista uusista määrärahamuutoksista ja 2 404 000 euroa vuoden 2012 ensimmäiseen lisätalousarvioon sisältyneistä verottomana budjetoiduista määrärahalisäyksistä johtuen sekä vähennyksenä 68 000 euroa momentille 32.50.63 kohdistuvan siirron vuoksi.


2012 II lisätalousarvio 5 065 000
2012 talousarvio 386 600 000
2011 tilinpäätös 333 986 053
2010 tilinpäätös 360 094 264