Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2020

50. Valtion osuus merimieseläkekassan menoista (arviomääräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään 59 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää merimieseläkelain (1290/2006) 152 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen.

Selvitysosa:Valtion osuus merimieseläkemenoista on 31 %.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tarvearvion muutos -4 271
Yhteensä -4 271

2020 talousarvio 59 000 000
2019 talousarvio 63 271 000
2018 tilinpäätös 58 700 010

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään 59 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää merimieseläkelain (1290/2006) 152 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 88/2020 vp (5.6.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 1 500 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu eläkemenojen kasvusta.


2020 IV lisätalousarvio 1 500 000
2020 talousarvio 59 000 000
2019 tilinpäätös 59 300 000
2018 tilinpäätös 58 700 010

 

Eduskunnan kirjelmä EK 30/2020 vp (26.6.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 1 500 000 euroa.

 

VII lisätalousarvioesitys täydentävä HE 216/2020 vp (12.11.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 724 000 euroa.

Selvitysosa:Momentti lisätään vuoden 2020 seitsemänteen lisätalousarvioesitykseen.

Lisämäärärahan tarve aiheutuu tarvearvion muutoksesta.


2020 VII lisätalousarvio 724 000
2020 IV lisätalousarvio 1 500 000
2020 talousarvio 59 000 000
2019 tilinpäätös 59 300 000
2018 tilinpäätös 58 700 010

 

Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 724 000 euroa.