Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
              50. Perhe-etuudet
              (51.) Lapsilisät
              53. Sotilasavustus
              54. Asumistuki
              (55.) Elatustuki
              57. Perustoimeentulotuki
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2020

58. Määräaikainen covid-19 epidemiakorvaus (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

 

V lisätalousarvioesitys HE 119/2020 vp (3.9.2020)

Momentille myönnetään 60 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää väliaikaisesta epidemiakorvauksesta annetun lain mukaisten valtion menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Hallitus on antanut eduskunnalle lisätalousarvioesitykseen liittyvän esityksen laeiksi väliaikaisesta epidemiakorvauksesta ja toimeentulotuesta annetun lain 11 §:n väliaikaisesta muuttamisesta. Korvauksella on tarkoitus tukea yhteiskunnassa taloudellisesti heikoimmassa asemassa olevien henkilöiden ja perheiden taloudellista asemaa tilanteessa, jossa koronavirusepidemian rajoitustoimet ovat aiheuttaneet ylimääräisiä kustannuksia. Korvauksen piiriin kuuluisivat henkilöt, jotka ovat saaneet perustoimeentulotukea rajoitustoimien aikana ja ovat edelleen perustoimeentulotuen saajina tuen maksuaikana syksyllä 2020.


2020 V lisätalousarvio 60 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 34/2020 vp (30.9.2020)

Momentille myönnetään 60 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää väliaikaisesta epidemiakorvauksesta annetun lain mukaisten valtion menojen maksamiseen.