Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2020

66. Kansainväliset jäsenmaksut ja maksuosuudet (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään 4 045 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää kansainvälisten järjestöjen ja laitosten jäsenmaksujen, maksuosuuksien ja erityisohjelmien tukemisesta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa muun muassa Suomen jäsenmaksusta WHO:lle, jonka rahoituksesta 25 % katetaan jäsenmaksuilla ja loppu jäsenmaiden vapaaehtoisrahoituksella. WHO:lta on edellytetty vahvempia toimia maiden taloutta ja turvallisuutta horjuttavien pandemioiden ja kriisien yhteydessä. Suomen rooli vaikuttaa järjestössä meneillään oleviin uudistuksiin korostuu vuosina 2018—2020 hallintoneuvostojäsenyyden myötä.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Suomen maksuosuudesta kansainvälisen terveysturvaohjelman sihteeristön osalta 150
Siirtyvien erien taso (HO 2019) -200
Yhteensä -50

2020 talousarvio 4 045 000
2019 talousarvio 4 095 000
2018 tilinpäätös 3 875 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään 4 045 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää kansainvälisten järjestöjen ja laitosten jäsenmaksujen, maksuosuuksien ja erityisohjelmien tukemisesta aiheutuvien menojen maksamiseen.

 

I lisätalousarvioesitys HE 24/2020 vp (20.3.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 5 000 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäyksestä 4 000 000 euroa aiheutuu hallituksen päätöksestä tukea COVID-19 rokotteen tutkimus- ja kehittämistyötä Epidemiavalmius ja innovaatiokoalition kautta (CEPI) ja 1 000 000 euroa Kansainvälisen rokoteinstituutin (IVI) kautta sekä Suomen liittymisestä CEPI:n ja IVI:n jäseneksi.


2020 I lisätalousarvio 5 000 000
2020 talousarvio 4 045 000
2019 tilinpäätös 4 095 000
2018 tilinpäätös 3 875 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 12/2020 vp (26.3.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 5 000 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys täydentävä HE 52/2020 vp (17.4.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 5 500 000 euroa.

Selvitysosa:Momentti lisätään vuoden 2020 toiseen lisätalousarvioesitykseen.

Lisäys aiheutuu hallituksen päätöksestä palauttaa Suomen vapaaehtoinen maksuosuus WHO:lle vuoden 2015 tasolle.


2020 II lisätalousarvio 5 500 000
2020 I lisätalousarvio 5 000 000
2020 talousarvio 4 045 000
2019 tilinpäätös 4 095 000
2018 tilinpäätös 3 875 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 22/2020 vp (24.4.2020)

Momentille myönnetään lisäystä 5 500 000 euroa.