Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2020

01. HallintoPDF-versio

05. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisten lastensuojeluyksiköiden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 848 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 730 000 euroa talousarvioesityksen 1 118 000 euroon nähden aiheutuu valtion koulukotien toimitilojen kehittämisestä.


2021 talousarvio 1 848 000
2020 VII lisätalousarvio 460 000
2020 talousarvio 531 000
2019 tilinpäätös 601 000

06. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisen vankiterveydenhuollon yksikön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Määrärahaa saa käyttää myös:

2) ostopalveluna hankittavien vankien terveydenhoidon palvelujen maksamiseen.

Selvitysosa:Päätösosan kappaleen kohta 2) korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan toisen kappaleen kohdan 2).


2021 talousarvio 20 405 000
2020 VII lisätalousarvio 1 019 000
2020 talousarvio 19 272 000
2019 tilinpäätös 19 105 000

25. Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen tiedonhallinta (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 34 200 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

2) korvauksen maksamiseen Kansaneläkelaitokselle sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisen käsittelyn toimeenpanoon

6) sosiaali- ja terveysministeriön hankintoihin DigiFinland Oy:ltä, joilla toteutetaan julkisten palveluntarjoajien sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan kehittämishankkeita.

Selvitysosa:Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Päätösosan toisen kappaleen kohta 2) lisätään talousarvioesityksen momentin päätösosan toisen kappaleen uudeksi kohdaksi 2), jolloin talousarvioesityksen momentin päätösosan toisen kappaleen nykyiset kohdat 2)—4) muuttuvat kohdiksi 3)—5) ja päätösosan toisen kappaleen kohta 6) lisätään talousarvioesityksen momentin päätösosan toisen kappaleen kohdaksi 6).

Lisäys talousarvioesityksen 10 400 000 euroon nähden on 23 800 000 euroa, josta 3 800 000 euroa aiheutuu sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisen käsittelyn toimeenpanosta vuonna 2021 ja 20 000 000 euroa DigiFinland Oy:n tuloutetun pääoman lisäämisestä momentille.

Hallitus on antanut eduskunnalle täydentävään talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä.


2021 talousarvio 34 200 000
2020 VII lisätalousarvio
2020 IV lisätalousarvio 500 000
2020 III lisätalousarvio 6 000 000
2020 II lisätalousarvio 6 000 000
2020 talousarvio 9 900 000
2019 tilinpäätös 7 000 000