Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
              43. Yritysten kustannustuki
         50. (32.70) Kotouttaminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2020

42. (32.60.42) Valtiontuki sähköhuollon varmistamiseksi (arviomääräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille myönnetään 700 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtionavustuslain (688/2001) perusteella Enontekiön alueelle sähköverkon korvausinvestointiin myönnetyn avustuksen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Määrärahaa käytetään Enontekiön kunnan alueella tehtäviin sähköverkon korvausinvestointeihin v. 2019 myönnetystä 7 000 000 euron avustuksesta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

  2020 2021 2022 2023 2024— Yhteensä
vuodesta
2020 lähtien
             
Ennen vuotta 2020 tehdyt sitoumukset 700 700 700 700 4 200 7 000
Menot yhteensä 700 700 700 700 4 200 7 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Enontekiön alueen sähköverkon korvausinvestointi 700
Utsjoen alueen sähköverkon korvausinvestoinnit -125
Yhteensä 575

2020 talousarvio 700 000
2019 I lisätalousarvio
2019 talousarvio 125 000
2018 tilinpäätös 9 591

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille myönnetään 700 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtionavustuslain (688/2001) perusteella Enontekiön alueelle sähköverkon korvausinvestointiin myönnetyn avustuksen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 88/2020 vp (5.6.2020)

Momentilta vähennetään 700 000 euroa.

Valtuus

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että vuonna 2020 saa sitoutua enintään 7 000 000 eurolla Enontekiön Sähkö Oy:n nykyisen vastuualueen sähköverkon korvausinvestointien tukemiseen tilanteessa, jossa Enontekiön kunta ei omista suoraan tai välillisesti Enontekiön Sähkö Oy:tä.

Selvitysosa:Määrärahan vähennys ja myöntämisvaltuus johtuvat Enontekiön kunnan alueella tehtävien sähköverkon korvausinvestointien viivästymisestä.

Enontekiön kunnassa toimivan Enontekiön Sähkö Oy:n alueella tehtäviä korvausinvestointeja on tarkoitus tukea Pohjois-Lapin sähköhuollon varmistamiseksi. Tuki mahdollistaa toiminnan tehostumisen ja pitkäjänteisen investointiohjelman, jolla Enontekiön kunnan alueen sähköverkko saatetaan teknisesti asianmukaiselle tasolle samalla rajoittaen sähkön siirtohinnan korotuksia. Myöntämisvaltuutta ei voitu käyttää vuoden 2019 aikana, koska Enontekiön kunta ei saanut toteutettua vaadittua yritysjärjestelyä. Valtionavun myöntämiselle vaadittava yritysjärjestely on toteutumassa vuoden 2020 aikana.

Myöntämisvaltuuden käytöstä arvioidaan aiheutuvan menoja vuosittain 700 000 euroa vuosina 2021—2030.


2020 IV lisätalousarvio -700 000
2020 talousarvio 700 000
2019 tilinpäätös 121 673
2018 tilinpäätös 9 591

 

Eduskunnan kirjelmä EK 30/2020 vp (26.6.2020)

Momentilta vähennetään 700 000 euroa.

Valtuus

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että vuonna 2020 saa sitoutua enintään 7 000 000 eurolla Enontekiön Sähkö Oy:n nykyisen vastuualueen sähköverkon korvausinvestointien tukemiseen tilanteessa, jossa Enontekiön kunta ei omista suoraan tai välillisesti Enontekiön Sähkö Oy:tä.