Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
              52. (32.40.52) Palkkaturva
         50. (32.70) Kotouttaminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2020

30. Valtionavustus kunnille yksinyrittäjien tukemiseen (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

 

II lisätalousarvioesitys HE 43/2020 vp (9.4.2020)

Momentille myönnetään 250 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtionavustusten maksamiseen kunnille, kuntayhtymille tai useamman kunnan muodostamille kokonaisuuksille käytettäväksi yksinyrittäjien valtionavustuksista annettavan valtioneuvoston asetuksen mukaisesti.

Yksinyrittäjien tuki myönnetään Euroopan komission vähämerkityksistä tukea koskevan asetuksen (EU 1407/2013) mukaisina avustuksina.

Selvitysosa:Määräraha on tarkoitus käyttää valtionavustuksen myöntämiseen kunnille kustannuksiin, jotka aiheutuvat yksinyrittäjille myönnetystä tuesta. Tuen tarkoituksena on yksinyrittäjien maksuvalmiuden turvaaminen COVID-2019 pandemian aiheuttamassa heikentyneessä taloudellisessa tilanteessa.

Yksinyrittäjien tuki on 2 000 euroa ja sitä myönnetään yksinyrittäjän toiminnasta aikavälillä 1.3.2020—31.8.2020 aiheutuneisiin kiinteisiin kustannuksiin.

Työ- ja elinkeinoministeriö myöntää valtionavustuksen kuntien, kuntayhtymien tai useamman kunnan muodostamalla yhteenliittymällä, joista tukea haetaan ja jotka vastaavat tuen myöntämisestä.


2020 II lisätalousarvio 250 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 22/2020 vp (24.4.2020)

Momentille myönnetään 250 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtionavustusten maksamiseen kunnille, kuntayhtymille tai useamman kunnan muodostamille kokonaisuuksille käytettäväksi yksinyrittäjien valtionavustuksista annettavan valtioneuvoston asetuksen mukaisesti.

Yksinyrittäjien tuki myönnetään Euroopan komission vähämerkityksistä tukea koskevan asetuksen (EU 1407/2013) mukaisina avustuksina.