Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
              41. (32.60.40) Energiatuki
         50. (32.70) Kotouttaminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2020

88. Pääomasijoitus Ilmastorahasto Oy:lle (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

 

VII lisätalousarvioesitys HE 192/2020 vp (29.10.2020)

Momentille myönnetään 300 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Ilmastorahasto Oy:n oman pääoman korottamiseen.

Selvitysosa:Hallitusohjelman mukaisesti Suomen tavoitteena on olla hiilineutraali v. 2035 ja hiilinegatiivinen nopeasti sen jälkeen. Tavoitteen saavuttamista tukemaan perustetaan Ilmastorahasto Oy. Ilmastorahasto Oy on valtion kokonaan omistama erityistehtäväyhtiö, joka on aiemmin toiminut nimellä Valtion kehitysyhtiö Vake Oy. Ilmastorahasto Oy:n tehtävänä on toimia rahoittajana hankkeissa, jotka keskittyvät ilmastonmuutoksen torjuntaan, digitalisaation edistämiseen ja teollisuuden vähähiilisyyden vauhdittamiseen.

Yhtiö voi myöntää oman ja vieraan pääoman rahoitusta sekä välirahoitusta niin yksityisten kuin julkisten toimijoiden hankkeisiin.

Ilmastorahaston rahoituksen ensisijaisena kohteena ovat teollisen mittaluokan skaalaukset, joissa sijoitusten kokoluokka on 10—50 milj. euroa. Hankkeiden keskeisinä arviointikriteereinä ovat merkittävä investoinnin aikaistaminen, hankkeen toteutuminen markkinaehtoisesti suunniteltua laajempana tai sen kohdistuminen Suomeen. Keskeisenä kriteerinä on se, että hankkeen avulla voidaan vähentää päästöjä nykyisiin ratkaisuihin verrattuna.

Tavoitteena on, että uusi Ilmastorahasto voisi käynnistää rahoitustoiminnan loppuvuonna 2020.


2020 VII lisätalousarvio 300 000 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 26/2020 vp (24.11.2020)

Momentille esitetään 300 milj. euroa Ilmastorahasto Oy:n oman pääoman korottamiseen.

Hallitus päätti budjettiriihessä perustaa rahaston tukemaan ilmastotavoitteita. Ilmastorahasto Oy tulee olemaan valtion kokonaan omistama erityistehtäväyhtiö, joka on aiemmin toiminut nimellä Valtion kehitysyhtiö Vake Oy. Ilmastorahasto Oy:n tehtävänä on toimia rahoittajana hankkeissa, jotka keskittyvät ilmastonmuutoksen torjuntaan, digitalisaation edistämiseen ja teollisuuden vähähiilisyyden vauhdittamiseen. Yhtiö voisi myöntää oman ja vieraan pääoman rahoitusta sekä välirahoitusta niin yksityisten kuin julkisten toimijoiden hankkeisiin.

Ilmastorahaston rahoituksen ensisijaisena kohteena ovat teollisen mittaluokan skaalaukset, joissa sijoitusten kokoluokka on 10—50 milj. euroa. Hankkeiden keskeisinä arviointikriteereinä ovat merkittävä investoinnin aikaistaminen, hankkeen toteutuminen markkinaehtoisesti suunniteltua laajempana tai sen kohdistuminen Suomeen. Keskeisenä kriteerinä on myös se, että hankkeen avulla voidaan vähentää päästöjä nykyisiin ratkaisuihin verrattuna.

Valtiovarainvaliokunta pitää tärkeänä hiilineutraaliutta tukevien investointien vauhdittamista, koska ilmasto- ja digi-investoinnit eivät nykyisin toteudu riittävässä mittakaavassa markkinaehtoisesti. Valiokunta pitää myös kannatettavana rahoitusyhtiön tarkoitusta pyrkiä toteuttamaan yhteiskunnalliset tehtävänsä mahdollisimman tehokkaasti ja maksimoimaan yhteiskunnallisen tuloksen oman toimintansa tuoton ohella.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 45/2020 vp (27.11.2020)

Momentille myönnetään 300 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Ilmastorahasto Oy:n oman pääoman korottamiseen.